ความต้องการพื้นฐานของระบบที่รองรับการใช้งาน

ความต้องการพื้นฐานของระบบ
ที่รองรับการใช้งาน

ความต้องการพื้นฐานของระบบที่รองรับการใช้งาน

เพื่อให้การป้องกันข้อมูลของท่านเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2561 มาตรฐานในการเข้ารหัสข้อมูลแบบ TLS 1.2 จะถูกนำมาใช้สำหรับการเข้าใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์ แอปพลิเคชัน ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเดสก์ท็อปของท่าน โปรดตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานอยู่เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่าหรือเทียบเท่ากับเวอร์ชั่นที่กำหนดในตารางด้านล่าง ท่านจะต้องอัปเดตหรืออัปเกรดเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการเพื่อให้สามารถเข้าใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์ และซิตี้โมบายล์ แอปพลิเคชัน ได้อย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงรายการเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการขั้นต่ำที่รองรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ TLS 1.2

Web Browser
& Device\ OS
& ADA:
Desktop Mobile Phones
Windows 7 Windows 10 Mac OS 10.13 High Sierra ++ IOS Android
Internet
Explorer 11
X X
Microsoft
Edge 15
X
Chrome - 65
or above
X
Firefox - 58
or above
X
Safari – 10.0
or above
X
iOS 10.3
and above
X
Android 5.0
and above
X


*ทุกเบราว์เซอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.4.2 ขึ้นไป สามารถรองรับการเข้ารหัสข้อมูลแบบ TLS 1.2 ได้

หมายเหตุ : โปรดดาวน์โหลดเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นเต็มเท่านั้น ธนาคารฯไม่แนะนำให้ท่านดาวน์โหลดเวอร์ชั่นเบต้ามาใช้งาน เพราะเป็นเวอร์ชั่นทดลองและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเวอร์ชั่นเต็ม

ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นใด

ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับท่านที่ใช้ระบบปฎิบัติ Windows

  •    -    Microsoft® Internet Explorer™ - เมนู > ช่วยเหลือ >
    เกี่ยวกับ Internet Explorer
  •    -    Mozilla Firefox - เมนู > ช่วยเหลือ >
    เกี่ยวกับ Mozilla Firefox
  •    -    Google Chrome - ไอคอนรูปเครื่องมือ (อยู่มุมบนด้านขวา) >
    เกี่ยวกับ Google Chrome

สำหรับท่านที่ใช้ระบบปฎิบัติ Mac

  •    -    Safari - Safari > เกี่ยวกับ Safari

หากท่านไม่อัปเดตเบราว์เซอร์หรือระบบปฏิบัติการของท่านหลังจากต้นปี พ.ศ. 2561 ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์ หรือซิตี้
โมบายล์ แอปพลิเคชันได้ และจะพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังตัวอย่างด้านล่าง


page not displayed