Citi®
Turn big payments into big Rewards

เปลี่ยนค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ให้เป็นรางวัลชีวิต

คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย ,ค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าเดินทาง
ท่องเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เพียงชำระผ่านบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของคุณ ไปยังบัญชีธนาคารอื่นๆ

การชำระสามารถตั้งค่าได้แบบครั้งเดียวหรือรายเดือน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดในอัตราเดียวกับการใช้จ่ายปกติ โดยมีค่าธรรมเนียม 1.5%

สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

ค่าเบี้ยประกันภัย

จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยต่างๆใน ประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว

จ่ายค่าทัวร์ ค่าเช่ารถ หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ค่าธรรมเนียมที่พักอาศัย

จ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าคอนโด หรือค่าเช่าที่ดินต่างๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

จ่ายค่าเทอม ค่าสัมนา ค่ากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

แจ้งการเปลี่ยนแปลงสำคัญเกี่ยวกับบริการ Citi PayAll


ธนาคารขอเรียนเแจ้งการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริการ Citi PayAll ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของท่าน โดยการยกเลิกบริการในครั้งนี้ ธนาคารได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว และใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ท่านสามารถลงทะเบียน Citi PayAll สำหรับการทำรายการประเภทรายครั้งผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตได้เท่านั้น และรายการ Citi PayAll บางประเภทที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า ก่อนวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 จะยังคงมีผลตามที่ท่านกำหนด จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 เท่านั้น รายการดังกล่าว ได้แก่


  • Citi PayAll ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทตั้งรายการชำระต่อเนื่อง (รายสองครั้งต่อเดือน, รายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปี, รายปี)
  • Citi PayAll ผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ประเภทตั้งรายการชำระต่อเนื่อง (รายสองครั้งต่อเดือน, รายเดือน, รายไตรมาส, รายครึ่งปี, รายปี)
  • Citi PayAll ประเภทแบ่งชำระรายเดือน

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าทำรายการ Citi PayAll ของท่านได้ผ่านซิตี้โมบายล์แอป หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของธนาคาร หากมีคำถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการ Citi PayAll ในครั้งนี้

ธนาคารขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ และใช้บริการธนาคารด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้


 title=

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามและตรวจสอบรายการของคุณ

Citi PayAll - คำถามที่พบบ่อย

Citi PayAll คืออะไร

คุณสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมที่พักค่าอาศัย เงินบริจาค ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าสมาชิก ค่าสินค้าและบริการต่างๆ ค่าส่วนกลางที่พักอาศัย ค่าบำรุงรักษา ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายการจัดงานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตด้วยบริการ Citi PayAll พร้อมรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เครดิตเงินคืน หรือของกำนัล จากยอดใช้จ่ายดังกล่าว คุณสามารถเริ่มใช้บริการ Citi PayAll ด้วยการกดปุ่ม 'โอนและชำระ' ในซิตี้โมบายล์แอป หรือสมัครผ่านลิงก์ในอีเมลหรือข้อความที่ธนาคารฯ ส่งไปให้คุณ

ฉันสามารถชำระเงินด้วยบริการ Citi PayAll ให้กับใครบ้าง

คุณสามารถชำระค่าใช้จ่ายให้ผู้ให้เช่าที่พักอาศัยหรือผู้ให้บริการสถานศึกษาโดยใช้บัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณ ผู้รับเงินของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าซิตี้แบงก์และจะได้รับเงินเป็นการโอนเงินผ่านธนาคารตามปกติ

ฉันสามารถใช้บัตรใดบ้างในการใช้บริการนี้

สามารถใช้ได้กับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภท

ถ้าหากคุณไม่มีบัตรเครดิตซิตี้ สมัครเลย

ฉันจะได้รับคะแนนสะสม เครดิตเงินคืน หรือของกำนัลจากการทำธุรกรรมของฉันหรือไม่

ได้ คุณจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด เครดิตเงินคืน หรือของกำนัลจากการทำธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรฯซิตี้ที่คุณเลือกใช้

ฉันสามารถกำหนดเวลาการชำระเงินล่วงหน้าได้ไหม

ได้ คุณสามารถกำหนดเวลาการชำระเงินล่วงหน้า โดยต้องตั้งค่าอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน ทั้งนี้คุณสามารถตั้งค่าการชำระเงินอัตโนมัติล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 12 เดือน แบบรายเดือน รายสองสัปดาห์ รายไตรมาส รายสองครั้งต่อปี หรือรายปี

การชำระเงินของฉันจะถูกเรียกเก็บเงินตอนไหน

สำหรับการชำระเงินทั้งแบบครั้งเดียวและแบบอัตโนมัติล่วงหน้า ระบบจะบันทึกยอดบัญชี 1 วันทำการล่วงหน้า (“Post Date”) ในกรณีที่วันกำหนดชำระเงิน (“Due Date”) ตรงกับวันทำการ หรือ 2 วันทำการล่วงหน้า (“Post Date”) ในกรณีที่วันกำหนดชำระเงิน (“Due Date”) ตรงกับวันวันหยุดธนาคาร และในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยในการชำระเงินในรอบบัญชีนั้นๆ ดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในใบแจ้งยอดชำระเงิน และจะถูกคิดคำนวณในวันเดียวกัน

ผู้รับเงินจะได้รับเงินจากฉันตอนไหน

การชำระเงินใช้เวลาประมวลผล 3 วันทำการ ในกรณีที่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ เงินจะโอนไปยังบัญชีของผู้รับในวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันหยุด

มีค่าธรรมเนียมในการสมัครใช้บริการ Citi PayAll หรือไม่

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตซิตี้จะมีค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการ 1.5% ของจำนวนเงินที่ท่านต้องการชำระ ซึ่งธนาคารจะเปิดเผยและชี้แจงให้ท่านทราบเมื่อท่านใช้บริการดังกล่าว แต่จะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ฉันทำบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของฉันหาย การชำระเงินผ่านบริการ Citi PayAll ยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่

หากคุณทำบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตหาย การชำระเงินของคุณจะไม่ดำเนินการต่อ โปรดตั้งค่าการชำระเงิน บริการ Citi PayAll ใหม่บนบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตใหม่ของคุณอีกรอบ อย่างไรก็ตามธนาคารจะสามารถโอนการชำระเงินค่าบริการ Citi PayAll ของคุณไปยังบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตใหม่ของคุณได้ หากบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณได้รับการต่ออายุเมื่อหมดอายุ

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

ฉันเป็นสมาชิกบัตรเสริมของธนาคารซิตี้แบงก์ ฉันสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่

บริการ Citi PayAll ให้บริการทั้งผู้ถือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต บัตรเครดิตซิตี้หลักและบัตรเสริม

ข้อจำกัดในการทำธุรกรรมผ่านบริการ Citi PayAll

จำกัดยอดธุรกรรมและจำนวนธุรกรรมต่อเดือนที่มีกำหนดชำระเงินดังนี้ สูงสุด 3 ธุรกรรม/เดือน/สมาชิก และสูงสุด 2 ธุรกรรม/บัญชีผู้รับเงินปลายทางเดียวกัน/เดือน/สมาชิก และสูงสุด 690,000 บาทในทุกประเภทค่าใช้จ่าย/เดือน/สมาชิก หรือ 1.5 เท่าของวงเงินบัตรเครดิตซิตี้ (ณ ตอนที่ลงทะเบียน)

ฉันสามารถสมัคร/ตั้งค่าบริการ Citi PayAll สำหรับค่าธรรมเนียมที่พักอาศัยและค่าธรรมเนียมการศึกาษาได้หรือไม่

คุณสามารถตั้งค่า Citi PayAll ทุกที่ทุกเวลาโดยใช้ซิตี้ โมบายล์ แอปฯ หรือ ขอให้ธนาคารทำการส่งลิงก์ทำรายการ Citi PayAll ให้ โดยพิมพ์ "PASMS" เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่ง SMS มาที่ 4712228 (3 บาท/ข้อความ) ซึ่งธนาคารจะส่ง SMS ที่มีลิงก์หลังจากที่ได้รับการยืนยันการร้องขอภายใน 7 วันทำการ และสมาชิกต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมายเลขบัตรฯที่สมาชิกลงทะเบียนเข้ามานั้นถูกต้อง โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในรับการร้องขอลิงก์ทำรายการจนถึงวันที่ 20 ของทุกเดือน และ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ กับบัญชีของท่านที่ไม่ได้เกิดจากความประมาทหรือความผิดของธนาคาร และในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถส่ง SMS ได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของท่านโดยตรง

ฉันจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการสมัครหรือการชำระเงินของฉันสำเร็จหรือไม่

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและข้อความ เมื่อมีการสมัครการชำระเงินและเมื่อการชำระเงินถูกเรียกเก็บไปยังบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณเรียบร้อยแล้ว การชำระเงินที่สำเร็จจะปรากฏในรายการบัญชีบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณ หากคุณชำระเงินผ่านบริการนี้แบบรายเดือนคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทุกเดือนเมื่อธุรกรรมถูกเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณ และธนาคารจะแจ้งให้คุณทราบหากการชำระเงินของคุณล้มเหลว

การชำระเงินของฉันถูกปฏิเสธ จะต้องทำอย่างไร

คุณจะได้รับอีเมลและข้อความแจ้งเตือนเมื่อการชำระเงินของคุณไม่สำเร็จ ในกรณีนี้คุณจะไม่สามารถดำเนินการกับบริการ Citi PayAll ได้ โปรดเตรียมการชำระผ่านช่องทางอื่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเงินของคุณได้รับการชำระเงินตรงเวลา

หากการชำระเงินล้มเหลว ฉันยังคงถูกเรียกเก็บเงินหรือไม่

หากการชำระเงินของคุณล้มเหลว จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมการดำเนินการจะถูกคืนให้กับบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณจะคืนเฉพาะจำนวนเงินที่ทำธุรกรรม สำหรับบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิต เนื่องจากไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระด้วยบัญชีฯ

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันตั้งค่าการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินผิด?

หากคุณชำระเงินโดยไม่ตั้งใจไปยังผู้รับที่ไม่ถูกต้องซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงินที่ทำรายการและค่าธรรมเนียมที่มาพร้อมกับการทำธุรกรรมจะไม่สามารถขอคืนได้และจะยังคงปรากฏอยู่ในรายการบัญชีของคุณ

ฉันสามารถแก้ไขหรือยกเลิกการทำธุรกรรมหลังจากที่ได้รับการยืนยันแล้วได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถแก้ไขธุรกรรมของคุณเมื่อมีการตั้งค่า อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการยกเลิกการทำธุรกรรมโปรดลงชื่อเข้าใช้ซิตี้ โมบายล์ แอปฯของคุณ คุณสามารถตรวจสอบและยกเลิกคำแนะนำการชำระเงินของคุณโดยเลือกตัวเลือก Citi PayAll บนแถบ 'โอนและชำระ' โปรดยกเลิกการทำธุรกรรมอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันครบกำหนดชำระเงินของคุณ เนื่องจากไม่สามารถยกเลิกได้เมื่อการชำระเงินถูกเรียกเก็บจากบัตรฯของคุณแล้ว

การชำระเงิน บริการ Citi PayAll ของฉันจะแสดงในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของฉันอย่างไร

การชำระเงินของคุณจะปรากฏเป็น“ Rental / School Fees” ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้เรดดี้ เครดิตของคุณพร้อมกับการระบุประเภทการชำระเงินและชื่อผู้รับของคุณ เช่น " Rental – Somchai"

เริ่มทำรายการ Citi PayAll
close