ช่องทางชำระเงิน

ช่องทางชำระเงิน
จ่ายสะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา

ช่องทางชำระเงิน จ่ายสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

ช่องทางชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินบัตรเครดิตซิตี้ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต และบัญชีสินเชื่อซิตี้เพอร์ซันนัลโลน ผ่านหลากหลายช่องทางที่ธนาคารซิตี้แบงก์เตรียมไว้เพื่อท่าน.

ฟรีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ

วันนี้ ท่านสามารถชำระยอดบัตรเครดิตซิตี้ และ บัญชีซิตี้เรดดี้เครดิตได้ ฟรี กับช่องทางกว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมรับวงเงินคืนทันทีหลังชำระเงิน

citi

ธนาคารซิตี้แบงก์ ทั้งเคาน์เตอร์* และตู้ฝากเงินอัตโนมัติ

สาขากรุงเทพ (อินเตอร์เชนจ์ 21 อโศก) สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาเดอะคริสตัล อาคารวีรันด้า

Big C

บิ๊กซี ทุกสาขา 610 แห่งทั่วประเทศ

จำกัด 49,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 5 รายการต่อวัน

หมายเหตุ: ช่องทางการชำระเงินที่บิ๊กซี ทุกสาขา ฟรีค่าธรรมเนียม จะให้บริการถึง 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

Tesco Lotus

โลตัส และ โลตัส โก เฟรช เอ็กซ์เพรส ทุกสาขา 1,828 แห่งทั่วประเทศ

จำกัด 49,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 2 รายการต่อวัน

Thailand Post

ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ทุกสาขา 1,173 แห่งทั่วประเทศ

จำกัด 50,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 2 รายการต่อวัน

Fresh Mart

ซีพี เฟรชมาร์ท ทุกสาขา 413 แห่งทั่วประเทศ

จำกัด 30,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน**

True Money

จุดรับชำระทรูมันนี่ 7,032 แห่งทั่วประเทศ

จำกัด 30,000 บาทต่อรายการ และไม่เกิน 5 รายการต่อเดือน**

ช่องทางการชำระเงินทั้งหมดสำหรับบัตรเครดิตซิตี้วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

จุดรับชำระเงิน เคาน์เตอร์สาขา หักผ่านบัญชีธนาคาร เช็ค/ธนาณัติทางไปรษณีย์ เครื่องเอทีเอ็ม ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
ธนาคารซิตี้แบงก์ X เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ เท่านั้น X X X X
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) X - - X - -
ธนาคารทิสโก้ X - - X - -
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย X - - - X -
ธนาคารกรุงไทย X - - X X X
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา X X X X X X
ธนาคารไทยพาณิชย์ X X X X X X
ธนาคารทหารไทย X - - X X X
ธนาคารกรุงเทพ X เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ เท่านั้น X - - -
ธนาคารกสิกรไทย X เฉพาะบัตรเครดิตซิตี้ เท่านั้น X X X X
ที่ทำการไปรษณีย์ X - - - - -
เทสโก้โลตัส X - - - - -
บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ X - - - - -
ทรู มันนี่ X - - - - -
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น X - - - - -

1. ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ทันทีหลังจากที่ชำระด้วยเงินสด ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ “เอ็มเปย์ สเตชั่น” เช่น สำนักบริการเอไอเอส และร้านเทเลวิซ และที่เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินด้านล่างที่มีบาร์โค้ดของท่านเอง หรือชำระเงินกับ mPay ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

2. ชำระโดยตัดบัญชีเงินฝาก ธ. ซิตี้แบงก์ ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. กรุงเทพ ธ. กสิกรไทย หรือ ธ. ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา โดยติดต่อขอรับหนังสือยินยอมให้หักบัญชีได้ที่เจ้าหน้าที่ ซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588

3. ชำระเงินด้วยเงินสดได้ที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ธ. กรุงไทย ธ. ทหารไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย และ ธ. ทิสโก้ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินด้านล่างที่มีบาร์โค้ดของตัวท่านเอง

4. ชำระด้วยเงินสดหรือเช็คที่ ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. กสิกรไทย ธ. กรุงเทพ ทุกสาขา หรือเช็คที่ส่งมายังธนาคารซิตี้แบงก์ทางไปรษณีย์ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินนี้ กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม “ซิตี้แบงก์วีซ่า เพื่อบัญชีเลขที่ 4XXX-XXXX-XXXX-XXXX” หรือ “ซิตี้แบงก์มาสเตอร์การ์ด 5XXX-XXXX-XXXX-XXXX” จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

5. ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือ โทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ อินเตอร์เน็ตของ ธ. ไทยพาณิชย์ ธ. กสิกรไทย ธ. กรุงไทย ธ.ทหารไทย ธ. กรุงศรีอยุธยา ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ทิสโก้

6.

6.1 เคาน์เตอร์ธนาคาร: รับชำระทั้งเงินสดและเช็คในวันและเวลาทำการเทเลอร์

6.2 เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ: เฉพาะเงินสดเท่านั้น ตลอด 24 ชม. ทุกวัน

6.3 เครื่องเอทีเอ็ม: เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันกับธนาคารซิตี้แบงก์เท่านั้น ตลอด 24 ชม. ทุกวัน

6.4 เครื่องรับฝากเช็ค: เฉพาะเช็คเท่านั้น ตลอด 24 ชม. ทุกวัน (ปิดรับเช็คเคลียริ่งเวลา 13.00 น. ในวันทำการ)

7. ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ ที่ www.citibank.co.th สำหรับท่านที่มีบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์กับ ธ. ซิตี้แบงก์ ท่านสามารถโอนเงินเพื่อชำระบัตรเครดิตเพื่อตัวท่านเองหรือชำระบัตรเครดิตของบุคคลอื่น ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ทันที

8. ชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร. 1588 สำหรับท่านที่มีบัญชีกระแสรายวันหรือออมทรัพย์กับ ธ. ซิตี้แบงก์ ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ทันทีหมายเหตุ

1. กรณีชำระเงินด้วยวิธี 2-5 ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 2 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน

2. ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ

ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขสำหรับการชำระเงินผ่านช่องทางฟรีค่าธรรมเนียม:

*การชำระเงินที่เคาน์เตอร์ซิตี้แบงก์ ฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับ ลูกค้าซิตี้โกลด์ ซิตี้ไพรออริตี้ บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และรายการชำระเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หมายเหตุ: สาขาเดอะคริสตัลจะไม่มีบริการทำรายการเงินสดที่เคาน์เตอร์ แต่สามารถทำรายการการเบิกและถอนเงินสดได้ที่ตู้อิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ที่สาขา

**จำกัด 5 รายการต่อเดือน รวมรายการที่ ซีพี เฟรชมาร์ท , จุดรับชำระทรูมันนี่ และ ตู้ทรูมันนี่ ในทรูช๊อป

 1. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนการใช้บริการ
 3. กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดที่ท่านต้องการจะชำระเท่านั้น และโปรดตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการชำระเงินทุกครั้ง
 4. ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ
 5. โปรแกรมโค้ด: BCP038

เงื่อนไขอื่นๆ :

 1. ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ทันที หลังจากที่ชำระด้วยเงินสดที่ เคาน์เตอร์ เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ "เอ็มเปย์ สเตชั่น" เช่น สำนักบริการเอไอเอส และร้านเทเลวิช และที่เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดของท่านเอง หรือ ชำระเงินกับ mPay ผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ
 2. ท่านสามารถชำระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก ธ.ซิตี้แบงก์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กสิกรไทย หรือ ธ.ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา โดยท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือยินยอมให้หักบัญชีได้ในส่วน “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” ของเว็บไซต์ธนาคาร และส่งไปรษณีย์มายังที่อยู่ของธนาคารหรือสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ และท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 2 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน
 3. ท่านสามารถชำระด้วยเงินสด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย และธ.ทิสโก้ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินด้านล่างที่มีบาร์โค้ดของตัวท่านเอง และท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 2 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน.
 4. ท่านสามารถชำระเงินสด หรือเช็ค ที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ทุกสาขา หรือเช็คที่ส่งมายังธนาคารซิตี้แบงก์ทางไปรษณีย์ โดยใช้แบบฟอร์มชำระเงิน กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "ซิตี้แบงก์วีซ่า เพื่อบัญชีเลขที่ 4XXX-XXXX-XXXX-XXXX" หรือ "ซิตี้แบงก์มาสเตอร์การ์ด 5XXX-XXXX-XXXX-XXXX" และท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 2 วันทำการหลังจากที่ชำระเงิน (หมายเหตุ: จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร)
 5. ท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ใน 2 วันทำการ หลังจากที่ชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องเอทีเอ็ม หรือ โทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ อินเตอร์เน็ต) ของ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธ.ทิสโก้ ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือ โทรศัพท์อัตโนมัติ หรือ อินเตอร์เน็ตของธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธ.ทิสโก้
 6. การชำระที่ธนาคารซิตี้แบงก์
  • เคาน์เตอร์ธนาคาร: รับชำระทั้งเงินสดและเช็ค ในวันและเวลาทำการเทเลอร์
  • เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ: เฉพาะเงินสดเท่านั้น ตลอด 24 ชม. ทุกวัน
  • เครื่องเอทีเอ็ม: เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวันกับธนาคารซิตี้แบงก์เท่านั้น ตลอด 24 ชม. ทุกวัน
  • เครื่องรับฝากเช็ค: เฉพาะเช็คเท่านั้น ตลอด 24 ชม. ทุกวัน (ปิดรับเช็คเคลียริ่งเวลา 13.00น. ในวันทำการ)
 7. การชำระโดยการโอนเงินผ่านระแบบอินเตอร์เน็ต ซิตี้แบงก์ ออนไลน์ ที่ www.citibank.co.th สำหรับท่านที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือออมทรัพย์ กับ ธ. ซิตี้แบงก์ ท่านสามารถโอนเงินเพื่อชำระบัตรเครดิตของตัวท่านเองหรือชำระบัตรเครดิตของบุคคลอื่น และท่านสามารถใช้วงเงินที่ชำระได้ทันที
 8. ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียม ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียม คลิกที่นี่
 9. กรุณาใช้แบบฟอร์มการชำระเงินที่มีบาร์โค้ดที่ท่านต้องการจะชำระเท่านั้น และโปรดตรวจสอบความถูกต้อง ของรายการชำระเงินทุกครั้ง
 10. ในกรณีที่ท่านชำระเงินผ่านช่องทางที่มีการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ