ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคาร
ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”)
ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้

ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup /
ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์ โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราว

Thai | English
Citi

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยซิตี้ :
เป้าหมายของเราคือ การรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ทางเลือกการจัดการข้อมูลสำหรับท่าน:
ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าของซิตี้ ท่านสามารถเลือกให้เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยการพิจารณา
ทางเลือกของท่านนั้น เราสนับสนุนให้ท่านเลือกที่จะอนุญาตให้เรานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดีต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของท่าน
ตัวอย่างเช่น

 • ข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับรายการแบ่งชำระรายเดือน สินเชื่อส่วนบุคคล บริการโอนยอดหนี้
  บริการเงินสดสั่งออนไลน์ ฯลฯ
 • โปรโมชั่น บริการและข้อเสนอสุดพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิตของท่าน

หากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการส่งเสริมทางการตลาด ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลดังที่กล่าว
มาข้างต้นทั้งหมด หากท่านไม่ประสงค์จะรับ SMS หรืออีเมลข่าวสารเกี่ยวกับรายการส่งเสริมทางการตลาด กรุณาแจ้งความจำนงผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์ที่ http://www.citibank.co.th/login
 2. ไปที่เมนู บริการทางบัญชี > รายการส่วนตัว


 3. เลือก กล่องข้อความ > บริการรับส่งข้อความ จากเมนูด้านซ้าย จากนั้นกดปุ่ม ‘เขียนข้อความ’


 4. เลือกหัวข้อการยกเลิกการรับข่าวสารรายการส่งเสริมทางการตลาด (SMS หรืออีเมล) และยืนยันการส่งข้อความ


หมายเหตุ

 • การยกเลิกการรับ SMS หรืออีเมลข่าวสารเกี่ยวกับรายการส่งเสริมทางการตลาดจะมีผลภายใน 30 วันทำการหลังจากที่ธนาคารฯ ได้รับคำขอของท่าน โดยในระหว่างดำเนินการนั้นท่านอาจจะยังได้รับ SMS ข่าวสารดังกล่าวในระยะเวลา 30 วัน
 • ท่านจะยังคงได้รับ SMS หรืออีเมล เกี่ยวกับการแจ้งข่าวสารและข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมทางการตลาด รวมไปถึงบริการแจ้งเตือนจากซิตี้แบงก์ ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนใช้งานบริการแจ้งเตือนธุรกรรมต่างๆ ไว้
 • ไม่มีรหัสผู้ใช้งานซิตี้แบงก์ออนไลน์? กรุณาลงทะเบียนที่นี่ http://www.citibank.co.th/register
 • ลืมรหัสผู้ใช้งาน/รหัสผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ คลิกที่นี่ http://www.citibank.co.th/reset
 • หากท่านประสงค์จะรับ SMS หรืออีเมล ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายการส่งเสริมทางการตลาดหลังจากที่ได้แจ้งยกเลิกไปแล้ว กรุณาแจ้งความจำนงผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตามขั้นตอนข้างต้น โดยเลือกหัวข้อ ‘สมัครบริการรับข่าวสารรายการส่งเสริมทางการตลาดผ่าน SMS และอีเมล'
การรักษาข้อมูล และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
Copyright © 2024 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.