เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับซิตี้

เกี่ยวกับซิตี้

ซิตี้กรุ๊ป

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก  ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ)  ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์  บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com หรือประวัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารซิตี้กรุ๊ป เจน เฟรเซอร์ Jane Fraser.

เกี่ยวกับซิตี้

ซิตี้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2510 และได้ขยายกิจการจนกลายเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มีรากฐานมั่นคงแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยปัจจุบัน ซิตี้ ประเทศไทยให้บริการทางการเงินผ่านทางธุรกิจของซิตี้และธนาคารซิตี้แบงก์แก่ลูกค้าองค์กร สถาบันและลูกค้าบุคคลมากกว่า 1 ล้านราย ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารซิตี้แบงก์ซึ่งมีอยู่จำนวน 3 สาขา และให้บริการสินเชื่อบุคคลซิตี้ผ่านทางสาขาของบจ. ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) อีก 43 แห่ง มีพนักงานทั้งสิ้นราว 2,200 คน ลูกค้าของซิตี้ประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ บริษัทข้ามชาติ องค์กรชั้นนำในประเทศ สถาบันการเงินตลอดจนลูกค้าบุคคลที่มีความเป็นสากล

ซิตี้ ประเทศไทย นับเป็นผู้นำของธนาคารด้านสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ การปริวรรตเงินตรา นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ธุรกรรมการการเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยและบริการบริหารความมั่งคั่งหรือเวลธ์ เมเนจเมนต์ ซิตี้ได้รับการยกย่องเป็นธนาคารต่างชาติดีเด่นจากนิตยสารไฟแนนซ์ เอเชีย และนิตยสาร ดิ แอสเซ็ต นิตยสารทางการเงินชื่อดังระดับภูมิภาคเป็นเวลาต่อเนื่องกันหลายปี

ซิตี้ ประเทศไทย เป็นองค์กรลูกของซิตี้กรุ๊ปและซิตี้แบงก์ ธนาคารชั้นนำของโลก ซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าราว 200 ล้านบัญชี ใน 160 ประเทศทั่วโลก ซิตี้เริ่มก่อตั้งในนครนิวยอร์กตั้งแต่ปี พ.ศ. 2355 โดยฉลองโอกาสครบรอบ 200 ปีและ 120 ปีในหลายประเทศในเอเชียในปี พ.ศ. 2565 นี้

ความเป็นมาของซิตี้ในประเทศไทย

พ.ศ. 2510 ซิตี้เริ่มเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้ชื่อ The Commercial Credit Corporation (Thailand) Ltd. ซึ่งเป็นธุรกิจด้านการให้กู้ยืม สำหรับรถยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค
พ.ศ. 2511 บริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในฐานะผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิต (ในเวลานั้นคือชาร์จคาร์ด) แห่งแรกของไทย
พ.ศ. 2512 ธนาคาร First National City ได้เริ่มเข้ามาทำธุรกิจในลักษณะ joint venture ร่วมกับธนาคารกรุงเทพเพื่อก่อตั้งบริษัทด้านการลงทุนภายใต้ชื่อ Bangkok First Investment Trust, Ltd.
พ.ศ. 2512 ก่อตั้งบริษัท เฟอร์ซห์เนชั่นแนล ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฟแน้นซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด (First National City Development Finance Corporation (Thailand) Ltd.)
พ.ศ. 2516 ธนาคาร First National City เข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งของธนาคารหวั่งหลี ธนาคารเก่าแก่เป็นอันดับสองของประเทศ
พ.ศ. 2522 บริษัท เฟอร์ซห์เนชั่นแนล ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ไฟแน้นซ์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด (Citicorp Finance and Securities (Thailand) Ltd)
พ.ศ.2524 ซิตี้กรุ๊ปซื้อกิจการและเครือข่ายของไดเนอร์สคลับ รวมทั้งบริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2527 ซิตี้แบงก์ได้ซื้อกิจการสาขาประเทศไทยของธนาคารเมอร์แคนไทล์ ธนาคาร สัญชาติอังกฤษ และได้ถอนหุ้นออกจากธนาคารหวั่งหลีในเวลาต่อมา
พ.ศ. 2528 ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ ได้เริ่มให้บริการธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2529 บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเงินทุน ตลอดจนให้คำแนะนำทางการเงินแก่บริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ
พ.ศ. 2530 ก่อตั้งบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อเพื่ออุปกรณ์พาณิชย์
พ.ศ. 2543 มีการแยกธุรกิจการให้สินเชื่ออยู่ภายใต้บริษัท เงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจหลักทรัพย์ในชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2547 บริษัท ซิตี้แคปปิตอล จำกัด ได้ขยายไปสู่ธุรกิจการเป็นตัวแทนติดตามหนี้สินเชื่อ จึงเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพ อี-เซอร์วิส จำกัด
พ.ศ. 2548 บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่การให้บริการสินเชื่อบุคคลในปี พ.ศ. 2548 ภายใต้ชื่อ "ซิตี้โลน"
พ.ศ. 2548 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์
พ.ศ. 2549 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัดเปิดตัวธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ช่วง (sub-brokerage)
พ.ศ. 2551 แบรนด์ "ซิตี้โลน" เปลี่ยนชื่อเป็น "ซิตี้ แอดวานซ์"
พ.ศ. 2552 บริษัท ไดเนอร์ส คลับ (ประเทศไทย) จำกัดเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท ซิตี้ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
พ.ศ. 2553 บริษัท กรุงเทพ อี-เซอร์วิส จำกัดรวมกิจการกับบริษัท เงินทุนซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท บี.อี.เอส จำกัด
พ.ศ. 2554 ธนาคารซิตี้แบงก์เปิดให้บริการสาขาที่ 2 ถนนสีลม
พ.ศ. 2555 ธนาคารซิตี้แบงก์เปิดตัวสาขาที่ 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
พ.ศ. 2559 ธนาคารซิตี้แบงก์ย้ายสาขาสีลมไปที่ เดอะ คริสตัล
พ.ศ. 2560 ซิตี้ ประเทศไทย ฉลองครบรอบก่อตั้ง 50 ปี ในประเทศไทย