*ข้อกำหนดและเงื่อนไขการร่วมรายการ :

 • เฉพาะลูกค้าที่สมัครบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ธนาคารฯ กำหนด 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 65 เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม iPhone for Life ผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ณ Apple Premium Reseller ที่ร่วมรายการ ภายใน 30 วันหลังจากที่บัญชีฯ ได้รับอนุมัติ
 • ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เข้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตของท่านภายใน 8 สัปดาห์หลังจากมีการใช้งานตามเงื่อนไขของธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัญชีฯ ใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อสมาชิก ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต โทร 0-2081-1111
 • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone for Life คลิกที่นี้
 • ARCY50