บัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ

สปีดความสุข ทุกไลฟ์สไตล์

สมัครเลย


สปีดคะแนนสะสมได้เร็วกว่า ครบทุกไลฟ์สไตล์

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10 เท่า

ทุกการใช้จ่าย 25 บาทบนบริการ Grab 
(สูงสุด 2,000 คะแนนต่อรอบบัญชี)*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า

ทุกการใช้จ่าย 25 บาทในหมวดร้านอาหาร และบริการสมาชิกออนไลน์รายเดือน (สูงสุด 1,200 คะแนนต่อรอบบัญชี)*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า 

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์ 
(สูงสุด 1,200 คะแนนต่อรอบบัญชี)*

อัปเกรดสู่สมาชิก Grab ระดับ Platinum

6 เดือนแรก สำหรับสมาชิกบัตรหลัก*

รับส่วนลดการเดินทาง 15%

เพียงใส่รหัสส่วนลด CITIGRAB (สูงสุด 70 บาท/ครั้ง)
จำกัด 200 สิทธิ์ต่อวัน*

รับส่วนลด 10%ทันที

เมื่อจองโรงแรมทั่วโลก ผ่าน Agoda*

รับความสุขและคะแนนสะสมเร็วยิ่งกว่าในเวลาเพียง 10 นาที

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก 2,000 บาท

อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเริ่มการสมัคร

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารซิตี้แบงก์ ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารฯ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ:

 • สำหรับลูกค้าใหม่: ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บาท และรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ประเภทบัตรหลัก โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และหรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และให้อีเมลกับธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • สสำหรับลูกค้าปัจจุบัน: ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์มอบรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาท เข้าบัญชี Grab ของสมาชิกบัตรหลัก แก่ลูกค้าปัจจุบันที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ประเภทบัตรหลัก โดยผู้สมัครเป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ในปัจจุบัน และหรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ ไม่เกิน12 เดือน และให้อีเมลกับธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2563
 • เครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • รหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาทจะถูกส่งเข้าบัญชี Grab ของสมาชิกบัตรหลัก เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บนบริการ Grab อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • เครดิตเงินคืน จำนวน 1,000 บาท จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก และรหัสส่วนลด Grab รวมมูลค่า 2,000 บาทจะถูกส่งเข้าบัญชี Grab ของสมาชิกบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • รหัสส่วนลด Grab มูลค่า 2,000 บาท ประกอบไปด้วยบริการดังต่อไปนี้
  • GrabCar Premium หรือ GrabSUV มูลค่า 100 บาท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ารวม 400 บาท)
  • Rent มูลค่า 200 บาท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ารวม 800 บาท)
  • GrabExpress (Bike) มูลค่า 50 บาท จำนวน 8 ครั้ง (มูลค่ารวม 400 บาท)
  • GrabFood (ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 300 บาท) มูลค่า 100 บาท จำนวน 4 ครั้ง (มูลค่ารวม 400 บาท)
 • รหัสส่วนลด Grab มูลค่า 2,000 บาท มีอายุ 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับ
 • เพื่อรับรหัสส่วนลด Grab สมาชิกบัตรฯ จะต้องผูกบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ เป็นบัตรหลักในการชำระค่าบริการ Grab โดยที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบนแอปพลิเคชั่น Grab จะต้องเป็นเบอร์เดียวกันกับเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกในระบบของธนาคารฯ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ ที่ออกโดยธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เท่านั้น

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บ :

 • ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บได้ที่, คลิก
  คู่มือสิทธิประโยชน์ กรุณา คลิก
 • รวมยอดการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน เงินสดสั่งออนไลน์ เงินสดโทรสั่งได้ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF และค่าประกัน (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยวีซ่า ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน,ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ แกร็บบัตรหลัก 2,000 บาท/ปี (ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม 1,000 บาท/ ใบ/ ปี) และจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ครบ 60,000 บาท ต่อปี, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

No content.