บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

ใช้….ให้หัวใจเต้นแรง

สมัครเลย


เติมความสุขทุกการช้อป

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10 เท่า

ทุกการใช้จ่ายบนลาซาด้า ประเทศไทย*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเพิ่ม 10 เท่า

เมื่อใช้จ่ายในวันเมกาแคมเปญ บนลาซาด้า ประเทศไทย
(ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ)*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า

ทุกการใช้จ่ายในหมวดหมู่แฟชั่น และสุขภาพ*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า

ทุกการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว
(ใช้จ่ายในสกุลเงินบาทเท่านั้น)*

รับส่วนลดเพิ่ม 10%

ทุกหมวดหมู่สินค้าเมื่อใช้จ่ายบนลาซาด้า ประเทศไทย

(ตรวจสอบคูปองส่วนลดของแต่ละเดือนได้ที่ลิงก์ lzd.co/citilazth)*

รับส่วนลดเพิ่ม 5%

เมื่อซื้อสินค้าใน LazMall บนลาซาด้า ประเทศไทย

(สามารถตรวจสอบโค้ดส่วนลดของแต่ละเดือนได้ที่ลิงก์ lzd.co/citilazth)*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 เท่า

ทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ*

รับสิทธิ์พิเศษ

ในการเก็บคูปองส่วนลดก่อนใครในทุกเมกาแคมเปญ*

รับความสุขและคะแนนสะสมเร็วยิ่งกว่า
ในเวลาเพียง 10 นาที

สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า ง่ายๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรหลัก 2,000 บาท

อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด, สำเนาบัญชีส่วนตัว
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรฯ สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงาน, หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด/สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, สำเนาบัญชีส่วนตัว

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด


โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเริ่มการสมัคร

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารซิตี้แบงก์ ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารฯ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับโปรโมชั่นบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า:

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้าผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และให้อีเมลกับธนาคารฯ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 – 24 มกราคม 2564 เท่านั้น พร้อมทั้งสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์
 • ข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ รับเพิ่มหูฟัง Powerbeats Pro มูลค่า 8,900 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า ครบ 10,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ โดยจำกัดสิทธิ์สำหรับลูกค้าใหม่ 100 ท่านแรกที่มียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 • รับโค้ดส่วนลดลาซาด้ามูลค่า 1,000 บาท พร้อมบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ บนแอปพลิเคชั่นลาซาด้า ประเทศไทย อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 30 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • ธนาคารฯ จะทำการส่งโค้ดส่วนลดผ่านทาง SMS และ/หรือทางอีเมลที่ได้ให้ไว้กับธนาคารฯ ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
 • ธนาคารฯ จะทำการจัดส่งบัตรกำนัล Starbucks มูลค่า 200 บาท ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งเอกสารที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารฯ ตอนสมัครบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติและมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนของกำนัล หากของกำนัลได้รับการจัดส่งและเซ็นรับจากสมาชิกเรียบร้อยแล้ว
 • จำกัด 1 สิทธิ์ /บัญชีบัตรฯ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน)
 • ธนาคารฯ จะจัดส่งหูฟัง Powerbeats Pro ให้กับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขภายใน 60 วันหลังจากมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยจัดส่งไปยังที่อยู่จัดส่งเอกสารที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารฯ ตอนสมัครบัตรเครดิต โดยสินค้ามีสีและรูปแบบตามสื่อโฆษณา (สีเขียวมอสกรีน) ทั้งนี้ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าตามสมควรหากจำนวนสินค้าดังกล่าวไม่เพียงพอขณะทำการจัดส่ง
 • หูฟัง Powerbeats Pro มูลค่า 8,900 บาท (ราคาขาย ณ วันที่ 24 พ.ย. 63) ถูกจัดจำหน่ายโดย บริษัท อาร์ ที บี เทคโลโลยี จำกัด ซึ่งธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าดังกล่าว หากพบว่าสินค้ามีปัญหา ชำรุด หรือเสียหาย กรุณาติดต่อ บริษัท อาร์ ที บี เทคโลโลยี จำกัด โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์ 0-2287-1599
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า โทร 0-2081-1111
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯแต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงในใบสมัครนี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์,เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์ เขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ และ ไอล์ออฟแมน ใบสมัครนี้ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัครบัตรเครดิตซิตี้, บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตและบริการใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า:

 • รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า,
  เงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมของบัตรฯซิตี้ ลาซาด้า กรุณา, คลิก
  คู่มือสิทธิประโยชน์ กรุณา คลิก
 • รวมยอดการใช้จ่ายทั้งบัตรหลักบัตรเสริม ยกเว้นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก การเบิกเงินสดล่วงหน้า การโอนเงิน เงินสดสั่งออนไลน์ เงินสดโทรสั่งได้ ยอดใช้จ่ายในห้างแม็คโคร การใช้จ่าย ณ สถานบริการน้ำมันทั่วประเทศ กองทุน Mutual Fund, LTF, RMF, ค่าประกัน และผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ ประกันชีวิตควบการลงทุน (unit link) (ธนาคารฯ จะอ้างอิงหมวดการใช้จ่ายที่ถูกกำหนดโดยมาสเตอร์การ์ด ตาม MCC CODE 6211 เท่านั้น) การเรียกเก็บเงินผ่านบัตรฯ เพื่อชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา การชำระค่าบริการผ่านซิติ้แบงก์ออนไลน์ และค่าธรรมเนียมรายปี ดอกเบี้ย หรือยอดใช้จ่ายอื่นๆตามที่ธนาคารฯ กำหนด
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักคะแนนสะสม กรณีมีเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ จากรายการคืนสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นในรอบบิลเดียวกัน ทั้งนี้หากยอดเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ไม่ได้อยู่ในรอบบิลเดียวกัน คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนที่ได้รับจากยอดใช้จ่ายตามรอบบิลถัดไป ทั้งนี้คะแนนสะสมโบนัสจะได้รับก็ต่อเมื่อยอดใช้จ่ายใหม่มีมูลค่าคะแนนสะสมสูงกว่ายอดรายการคืนสินค้าเท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 16 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน,ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้าบัตรหลัก 2,000 บาท/ปี (ค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรเสริม 1,000 บาท/ ใบ/ ปี) และจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ครบ 60,000 บาท ต่อปี, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

No content.