บัตรเครดิตซิตี้ ลาซาด้า

เริ่มก้าวแรกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี") ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิตี้" "Citibank / ซิตี้แบงก์" "Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป" ดีไซน์โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารและข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

เงื่อนไขและข้อกำหนด + เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

เติมเต็มทุกความสุขในการช้อปปิ้งด้วยซิตี้ ลาซาด้า

  • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10 เท่า

    ทุกการใช้จ่ายบนลาซาด้า ประเทศไทย*

  • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า

    ทุกการใช้จ่ายในหมวดหมู่แฟชั่น และสุขภาพ*

  • รับส่วนลดเพิ่ม 10%

    เมื่อใช้จ่ายในทุกหมวดหมู่สินค้า บนลาซาด้า ประเทศไทย*

เติมความสุขทุกการช้อป

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเพิ่ม 10 เท่า

เมื่อใช้จ่ายในวันเมกาแคมเปญ บนลาซาด้า ประเทศไทย (ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อร่วมรายการ)*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 เท่า

ทุกการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว
(สกุลเงินต่างประเทศเท่านั้น)*

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1 เท่า

ทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ*