• ส่วนลด 15%
  สำหรับค่าอะไหล่และค่าแรง* (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ของเหลว ยาง และอะไหล่ในกลุ่ม PC 02, 03, 10, 13, 16 และ 18)

 • ส่วนลดเพิ่ม 15%
  เมื่อใช้คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดเท่ากับยอดใช้จ่าย*

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า
  เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ*

 • รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า
  ทุกการใช้จ่ายทั้งในและต่างประเทศ

*ที่ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด