ที่สุดแห่งเอกสิทธิ์ในการสะสมไมล์ สู่ทุกประสบการณ์สุดล้ำค่าของคุณ

ที่สุดแห่งเอกสิทธิ์ในการสะสมไมล์
สู่ทุกประสบการณ์สุดล้ำค่าของคุณ

ต่อที่ 1 รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 17,000 คะแนน และกระเป๋า Jet Black ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 7,990 บาท เมื่อสมัครฯ บัตร และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 30,000 บาท ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ  ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64

ต่อที่ 2 รับเพิ่ม บัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 3,000 บาท เมื่อสมัครบัตรฯ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 50,000 บาท ภายใน 30 วันหลังบัตรอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64

ต่อที่ 3 รับไมล์สะสมรอยัล ออร์คิด พลัส 10,000 ไมล์ เมื่อสมัครบัตรฯ และซื้อบัตรโดยสารการบินไทยระหว่างประเทศเที่ยวบินแรก โดยเป็นผู้เดินทางเองภายใน 12 เดือนหลังจากได้รับบัตรฯ ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64


สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่มียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด ในช่วงเวลาที่กำหนด

 • ทุกๆ 15 บาท รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และทุกๆ 20 บาท รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ

  รับ 1 ไมล์สะสมสำหรับทุกๆ การใช้จ่าย 15 บาท ในหมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ และทุกๆ 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ

 • รับ Anniversary Bonus 25,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1 ล้านบาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และต่ออายุสมาชิกบัตรฯ ในปีถัดไป

  รับ 25,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด พิเศษประจำปี เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 1,000,000 บาท ภายใน 1 รอบปีสมาชิกบัตรฯ และเมื่อท่านต่ออายุสมาชิกบัตรฯ และชำระค่าธรรมเนียมในปีถัดไป

 • ฟรี บริการลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี พร้อมส่วนลด 50% สำหรับ 2 ครั้งต่อไป

  บริการ ลีมูซีนจากบ้านถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หรือจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึงบ้าน ให้สมาชิกบัตรหลัก 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน พร้อมส่วนลด 50% สำหรับ 2 ครั้งต่อไปในปีปฏิทินเดียวกัน สำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

 • บริการ Meet & Assist และ บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบิน สุวรรณภูมิ ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 เมื่อเดินทางกับการบินไทยสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

  บริการห้องรับรองพิเศษ รอยัล ซิลค์ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อเดินทางกับการบินไทยหรือไทยสมายล์ เส้นทางระหว่างประเทศ หรือในประเทศ ห้องรับรองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ: สนามบินสุวรรณภูมิ ห้องรับรองสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ: สนามบินสุวรรณภูมิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย และหาดใหญ่

เงื่อนไขการสมัครบัตรฯ + เอกสารประกอบการสมัครบัตรฯ