รับ 4,500 ไมล์สะสม

รับ 5,000 ไมล์สะสม

เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

 • ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม ซิตี้รีวอร์ด สามารถแลกรับ 1 ไมล์สะสม

  ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสม
  ซิตี้รีวอร์ด สามารถแลกรับ 1
  ไมล์สะสม

 • บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศ

  บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศ

 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

  คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

 • บริการเลขาส่วนตัวและช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

  บริการเลขาส่วนตัวและช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ตลอด 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการสมัครบัตรฯ + เอกสารประกอบการสมัครบัตรฯ