เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเสริมของบัตรเครดิตซิตี้
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมคนไทย)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรเสริม
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (สำหรับผู้สมัครบัตรเสริมชาวต่างชาติ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบัตรหลัก
 • สำเนาหนังสือเดินทางของบัตรเสริม
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเสริม และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริม อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังได้รับบัตรฯ
 • ทางธนาคารจะทำการจัดส่งของกำนัลไปยังที่อยู่ของบัตรหลักภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรหลักที่สมัครบัตรเสริมที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ และผู้สมัครบัตรเสริมต้องยังไม่มีบัตรเครดิตใดๆกับทางธนาคารซิตี้แบงก์ในปัจจุบัน หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัลสำหรับบัตรหลักที่มีการสมัครบัตรเสริมทุกประเภท และได้รับการพิจารณาอนุมัติ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
  (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา และบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้)
 • บัตรเสริมที่สมัครจะต้องเป็นประเภทเดียวกันกับบัตรหลัก
 • ผู้สมัครบัตรเสริมต้องมีอายุ 15 – 80 ปี
 • บัตรเสริมที่ได้รับการอนุมัติ จะร่วมใช้วงเงิน รอบบัญชี เดียวกันกับบัตรหลัก ซึ่งบัตรหลักสามารถกำหนดวงเงินของบัตรเสริมแต่ละใบได้ โดยวงเงินบัตรเสริมที่กำหนดจะเป็นวงเงินที่บัตรเสริมได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ ต่อรอบบัญชี และการแจ้งยอดเรียกเก็บจะแจ้งรวมไปที่บัตรหลัก
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1588
 • Promotion Code : ACBC79