สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ
  • สิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ
  • สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์
  • เคล็ดลับการลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ด้วยเป้าหมายที่หลากหลายและความต้องการที่แตกต่าง ให้เรานำคุณเข้าใกล้จุดมุ่งหมายยิ่งขึ้น ซึ่งซิตี้ ไพรออริตี้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงเป้าหมายหนึ่งเดียว ซึ่งคือเป้าหมายของคุณ

ใช้ชีวิตอย่างที่ฝัน

ใช้ชีวิตอย่างที่ฝัน

มุ่งหน้าสู่เป้าหมายของชีวิตคุณ

ใช้ชีวิตอย่างที่ฝัน

ลงทุนอย่างประจำเพื่อผลตอบแทนที่งอกงามอย่างยั่งยืน

รับเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท/ไตรมาส* เมื่อลงทุนแบบประจำ (Regular Savings Plan) 13 ม.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63

บัญชีเงินฝากประจำ

บัญชีเงินฝากประจำ

ลูกค้าใหม่ซิตี้ไพรออริตี้รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.55% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ Absolute 6 เดือน*