Banking Privileges

เงื่อนไขและข้อตกลง

เครดิตเงินคืน 4% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์

 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท และไม่เกิน 1,600 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาทแรก/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน (รวมบัตรทุกประเภททั้งบัตรเครดิต (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และ บัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด  ) เฉพาะปั๊มน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • การจำกัดเครดิตเงินสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในยอด 4,800 บาทแรกในแต่ละเดือน หรือหากลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเป็นไปตามบัตรเครดิต ที่ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดดังต่อไปนี้
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ ซีเล็คท์ ซิตี้ พรีเมียร์ รับเครดิตเงินคืน 3%
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ซิตี้ รีวอร์ด ทอง รับเครดิตเงินคืน 2%
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม ซิตี้ แม็คโคร รับเครดิตเงินคืน 1%
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นในระยะเวลาโปรโมชั่น ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทีไม่เข้าร่วมรายการ
 • สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่มีการใช้จ่ายเพื่อเติมน้ำมันเชลล์ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ระบุข้างต้น จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%
 • สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ (ลูกค้า ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) รับเครดิตเงินคืน 4% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 192 บาท ต่อ เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ระบุข้างต้นหรือบัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด
 • ธนาคารฯ ขอ ยกเว้นการให้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ร่วมรายการที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ (ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา)
 • ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่มียอดการใช้จ่ายนั้นๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

ประกันการเดินทาง

 • ธนาคารซิตี้แบงก์ให้บริการเฉพาะการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยใช้วงเงินบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ผ่าน MSIG แบบรายเที่ยวด้วยบัตรเครดิตซิติ้ ผ่านช่องทาง www.msig-thai.com/citibank โดยใช้รหัสโปรโมชั่น “CTBPLUS12”
 • รับเครดิตเงินคืน 18% เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ผ่าน MSIG แบบรายปีด้วยบัตรเครดิตซิติ้ ผ่านช่องทาง www.msig-thai.com/citibank โดยใช้รหัสโปรโมชั่น “ANNUAL18”
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกันภัยหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยก่อนซื้อประกันภัย
 • บริษัทประกันที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้กับทางธนาคารซิตี้แบงก์ได้แก่ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฎเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีหลักหรือบัตรเสริม ถือเป็นการซื้อผ่านบัญชีบัตรเดียวกัน
 • เงื่อนไขของกรมธรรม์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ดำเนินการโดยบริษัท ล็อคตั้นวัฒนา อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนจากค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราข้างต้นหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกเข้าบัตรเครดิตของลูกค้าภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ยอดชำระเบี้ยประกันภัยครบตามที่กำหนด
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถ แลกเปลี่ยน เป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ตามที่อยู่ให้กับลูกค้าภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่คุ้มครอง โดยจะทำการจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินขอโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

อภินันทนาการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Starbucks

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าอาหาร,เครื่องดื่ม และสินค้าผ่าน บัตรเดบิตซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเครดิตซิตี้ ณ ร้าน Starbucks ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • ธนาคารฯจะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริติ้ มาสเตอร์การ์ด และธนาคารฯจะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงเข้าบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอดการใช้จ่าย โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 150 บาท/ท่าน/รอบเดือนปฏิทิน
 • การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรฯที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในยอด 150 บาท แรก ในแต่ละเดือน หรือหากลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเป็นไปตามหน้าบัตรฯ ตามลำดับดังต่อไปนี้ โดยเรียงจากบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา/ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส/ซิตี้ เพรสทีจ/ซิตี้ พรีเมียร์/ซิตี้ รีวอร์ด/ซิตี้ แคชแบ็ก/ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ บัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริติ้ มาสเตอร์การ์ด ตามลำดับ
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น หรือยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับเครดิตงินคืนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

สิทธิประโยชน์พิเศษดังต่อไปนี้ สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริติ้ ซึ่งรักษายอดบัญชีเงินฝากและ/หรือ การลงทุน ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10% สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

 • เฉพาะการใช้จ่าย ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
 • สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และจำกัดเครดิตเงินคืน 1,000 บาท/สมาชิกบัตร (บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ต สำหรับลูกค้าซิติ้ไพรออริติ้
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิมพ์ SUP (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562
 • เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรฯหลักภายใน 60 วันหลังจบเดือนที่ทำรายการ โดยสมาชิกบัตรฯ จะต้องคงสภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์นี้

รับเครดิตเงินคืนสำหรับ Grab (1,000 บาท/6 เดือน)

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าบริการ GrabFood, GrabCar, GrabBike, GrabDelivery ผ่าน "Grab" แอปพลิเคชั่น ผ่านบัตรซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเครดิตซิตี้
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ซิตี้ ไพรออริตี้ เดบิต มาสเตอร์การ์ด และเข้าบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่าย เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอดการใช้จ่าย โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ท่าน/รอบ 6 เดือนปฏิทิน โดยรอบ 6 เดือนปฏิทิน นับจากเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
 • การจำกัดเครดิตเงินคืนจะเป็นไปตามลำดับการใช้ของแต่ละรายการในแต่ละเดือน
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น หรือยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอกาสพิเศษเนื่องในวันเกิดรับ Birthday Voucher at Sizzler

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริติ้ ซึ่งรักษายอดบัญชีเงินฝากและ/หรือ เงินลงทุนกับธนาคารซิติ้แบงก์ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 เดือน
 • สามารถนำ voucher ไปแลกรับบัตรสมาชิก จากร้านอาหาร Sizzler  ทุกสาขา
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สงวนสิทธิ์การใช้ 1 voucher/1 บัตรสมาชิก
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสำหรับบัตรสมาชิก Sizzler

 • รับส่วนลด 10% อาหารและเครื่องดื่มเมื่อชำระด้วยเงินสด หรือ 5% สำหรับบัตรเครดิต งดใช้ร่วมกับคูปองส่วดลดอื่นๆ เมนูโปรโมชั่น และเมนูซิซซ์เล่อร์บาร์
 • รับฟรี Combination Platter เมนูใดก็ได้ 1 เมนู มูลค่า 399 บาท (ใช้สิทธิ์ได้ 1 ครั้ง ภายในเดือนเกิด โปรดแสดงบัตรประชาชน พร้อมบัตรสมาชิกซิซซ์เล่อร์)
 • กรณีบัตรสมาชิกสูญหายหรือชำรุด ทางซิซซ์เล่อร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตรใหม่ในทุกกรณี
 • โปรดแสดงบัตรสมาชิกเมื่อสั่งอาหาร
 • บัตรสมาชิกนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทางซิซซ์เล่อร์กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่อัพเกรดบัตรสมาชิกเป็นบัตรเงินสดเพิ่ม และบัตรสมาชิกสูญหาย ซิซซ์เล่อร์ ไม่สามารถทำการอายัดหรือชดเชยมูลค่าของเงินคงเหลือในบัตรได้

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้