Banking Privileges

เงื่อนไขและข้อตกลง

เครดิตเงินคืน 4% ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์

 • คำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท และไม่เกิน 1,600 บาท/เซลล์สลิป โดยจำกัดยอดใช้จ่ายรวม 4,800 บาทแรก/เดือน/ลูกค้า 1 ท่าน (รวมบัตรทุกประเภททั้งบัตรเครดิต (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) และ บัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด  ) เฉพาะปั๊มน้ำมันเชลล์ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • การจำกัดเครดิตเงินสูงสุดเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรเครดิตที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในยอด 4,800 บาทแรกในแต่ละเดือน หรือหากลูกค้าใช้จ่ายผ่านบัตรหลายใบด้วยยอดที่เท่ากัน การจำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุดนั้นจะเป็นไปตามบัตรเครดิต ที่ได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดดังต่อไปนี้
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ ซีเล็คท์ ซิตี้ พรีเมียร์ รับเครดิตเงินคืน 3%
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด ซิตี้ รีวอร์ด ทอง รับเครดิตเงินคืน 2%
 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม ซิตี้ แม็คโคร รับเครดิตเงินคืน 1%
 • สงวนสิทธิ์สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทย และ ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรโมชั่นในระยะเวลาโปรโมชั่น ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ทีไม่เข้าร่วมรายการ
 • สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่มีการใช้จ่ายเพื่อเติมน้ำมันเชลล์ที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ผ่านบัตรเครดิตซิตี้ที่ระบุข้างต้น จะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%
 • สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ (ลูกค้า ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) รับเครดิตเงินคืน 4% โดยจำกัดยอดเงินคืนสูงสุด 192 บาท ต่อ เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ที่ระบุข้างต้นหรือบัตรเดบิต ซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด
 • ธนาคารฯ ขอ ยกเว้นการให้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดสำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่ร่วมรายการที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ (ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้ อัลทิมา)
 • ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นเดือนที่มียอดการใช้จ่ายนั้นๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสถานภาพสมาชิกบัตรฯ จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • วันนี้ - 31 มี.ค. 2562

ประกันการเดินทาง

 • รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561
 • ธนาคารฯให้บริการเฉพาะการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยโดยใช้วงเงินบัตรเครดิตซิตี้เท่านั้น
 • ธนาคารฯไม่ได้ชี้ช่องให้มีการทำประกันภัยหรือเป็นตัวแทนหรือเป็นนายหน้าในการให้ประกันภัยแต่อย่างใด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยก่อนซื้อประกันภัย
 • บริษัทประกันที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้กับธนาคารฯได้แก่ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและกฏเกณฑ์การรับประกันภัยของบริษัทประกันภัย
 • การซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านบัญชีหลักหรือบัตรเสริม ถือเป็นการซื้อผ่านบัญชีบัตรเดียวกัน
 • เงื่อนไขของกรมธรรม์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) ดำเนินการโดยบริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืนจากค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราข้างต้นหลังจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ โดยเครดิตเงินคืนจะถูกบันทึกเข้าบัตรเครดิตของลูกค้าภายใน 90 วันนับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ยอดชำระเบี้ยประกันภัยครบตามที่กำหนด
 • เงินเครดิตคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

อภินันทนาการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Starbucks

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกที่คงสถานะเป็นซิตี้ ไพรออริตี้ โดยคงยอดรวมเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารซิตี้แบงก์ (“ธนาคาร”) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป อย่างน้อย 2 เดือน
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าอาหาร,เครื่องดื่ม และสินค้าผ่าน บัตรเดบิตซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเครดิตซิตี้ ณ ร้าน Starbucks ทุกสาขา ยกเว้นสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์ ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอดการใช้จ่าย โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 150 บาท/ท่าน/รอบเดือนปฏิทิน
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น หรือยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อภินันทนาการอาหารและเครื่องดื่มที่ร้าน Greyhound Café และ Another Hound Café

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกที่คงสถานะเป็นซิตี้ ไพรออริตี้ โดยคงยอดรวมเงินฝาก และ/หรือเงินลงทุนกับธนาคารซิตี้แบงก์ (“ธนาคาร”) เป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป อย่างน้อย 6 เดือน
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับสมาชิกที่ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่มผ่านบัตรเดบิตซิตี้ ไพรออริตี้ มาสเตอร์การ์ด หรือบัตรเครดิตซิตี้ ณ ร้าน Greyhound Café หรือ Another Hound Café ทุกสาขา
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนตามยอดที่ใช้จ่ายจริงเข้าบัญชีออมทรัพย์ ภายใน 60 วันหลังจากเดือนที่มียอดการใช้จ่าย โดยมีมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ท่าน/รอบ 6 เดือนปฏิทิน โดยรอบ 6 เดือนปฏิทิน นับจากเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่น หรือยกยอดไปใช้ในเดือนถัดไปได้
 • บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมสิทธิประโยชน์นี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โอกาสพิเศษ

 • สงวนสิทธิ์รับเค้กวันเกิดจากร้านอาหารเอส แอนด์ พี สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่ยังคงสมาชิกภาพซิตี้ ไพรออริตี้ (มียอดรวมเงินฝากและการลงทุน 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ณ วันสิ้นเดือนก่อนเดือนเกิด) โดยธนาคารฯ จะส่ง SMS พร้อมรหัสในการรับเค้กไปยังเบอร์โทรศัพท์ มือถือที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารฯ ภายใน 30 วันหลังเดือนเกิด
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มิใช่บุคคลอเมริกัน

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้