โปรแกรมการแนะนำเพื่อนของคุณ โปรแกรมการแนะนำเพื่อนของคุณ โปรแกรมการแนะนำเพื่อนของคุณ
ข้อเสนอสุดพิเศษจากซิตี้โกลด์

โปรแกรมการแนะนำเพื่อนของคุณ

ของกำนัลแทนคำขอบคุณ

ส่งต่อประสบการณ์ของคุณ

ส่งต่อประสบการณ์สุดประทับใจของคุณกับซิตี้โกลด์ และรับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดสูงสุดถึง 150,000 คะแนน
เมื่อเพื่อนของคุณเปิดบัญชีกับเรา

แนะนำซิตี้โกลด์กับเพื่อนพร้อมรับของกำนัลพิเศษ

ยอดรวมสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ ของกำนัลสำหรับคุณ ของกำนัลสำหรับเพื่อนคุณ*
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 2,000 บาท รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 20,000 คะแนนเมื่อลงทุนในกองทุนรวมเปิดประเภท Mutual Funds หรือตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ล้านบาท คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 50,000 คะแนน
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 70,000 คะแนน
และ ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 150,000 คะแนน

*สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ที่สมัครผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

 1. โปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อนสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ลูกค้าซิตี้แบงก์ ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีเรดดี้ เครดิต ปัจจุบันของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ใหม่ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารฯ ได้สำเร็จตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 6131 ธ.ค. 61
 2. สถานะซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวมมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 3. การแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และลงทุนในกองทุนรวมหรือตราสารหนี้ต่างประเทศตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะซิตี้โกลด์ไว้อย่างน้อย 2 เดือนปฏิทินติดต่อกันหลังจากเดือนที่มีการฝาก/ลงทุน
 4. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน
 5. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีการลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 6. หากผู้แนะนำสมาชิกใหม่ที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้แนะนำแทน
  • ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 5,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 25,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 50,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น
  • ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 7,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 35,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 70,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น
  • ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 15,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 75,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 150,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น
 7. หากผู้ถูกแนะนำที่จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่มีบัตรเครดิตของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่าดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้ถูกแนะนำแทน: ธนาคารฯ จะมอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท แทนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 20,000 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่น
 8. คะแนนสะสมจะถูกบันทึกและโอนเข้าบัตรเครดิตซิตี้บัตรหลักเท่านั้น โดยจะเครดิตเข้าบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงใบเดียว
 9. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายสำหรับผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี
 11. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (บัตรเครดิตซิตี้ แคชเบ็ก และ บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ไม่สามารถร่วมรายการได้)
 12. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 14. กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 15. ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อน ซึ่งรวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน, และสินค้า/ของกำนัล ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับให้กับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยื่นยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ
 16. ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของโปรแกรมนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ของโปรแกรมอื่นได้

เริ่มแนะนำเพื่อน

กรอกข้อมูลด้านล่าง ลิงค์จะปรากฎเพื่อให้คุณแชร์สู่เพื่อนของคุณ

สร้างลิงค์

แชร์ลิงค์และรับของกำนัล*

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแชร์ลิงค์นี้ ถือเป็นการยินยอมให้ธนาคารซิตี้แบงก์ติดต่อคุณเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของซิคี้แบงก์ผ่านทางโทรศัพท์ นอกจากนี้คุณยังรับทราบด้วยว่าคุณได้อ่าน ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมการอ้างอิงลูกค้า โปรดใช้ดุลพินิจในการแชร์ลิงก์โดยแบ่งปันเฉพาะกับเพื่อนและผู้ติดต่อที่คุณเชื่อว่าอาจมีความสนใจในการสร้างความสัมพันธ์กับธนาคารซิตี้แบงก์ ชื่อ บริษัท / ชื่อผลิตภัณฑ์ / แบรนด์ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้ชื่อ / แบรนด์เหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการรับรองใดๆ
* ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด