โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย
ข้อเสนอสุดพิเศษจากซิตี้โกลด์

โปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

ของกำนัลแทนคำขอบคุณ

ส่งต่อประสบการณ์ดีๆ

ร่วมแชร์ประสบการณ์ประทับใจของคุณกับซิตี้โกลด์ และรับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท ต่อการแนะนำสำเร็จ 1 ท่าน เมื่อเพื่อนของคุณเปิดบัญชีกับเรา

แนะนำซิตี้โกลด์กับเพื่อนพร้อมรับของกำนัลพิเศษ

ยอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวม ของผู้ถูกแนะนำ จำนวนเครดิตเงินคืนสำหรับผู้แนะนำ
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท


ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

เริ่มแนะนำเพื่อน

กรอกข้อมูลด้านล่าง ลิงค์จะปรากฎเพื่อให้คุณแชร์สู่เพื่อนของคุณ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี") ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิตี้" "Citibank / ซิตี้แบงก์" "Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป" ดีไซน์โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารและข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้

ในการคลิกแนะนำเพื่อนในหน้านี้ ข้าพเจ้านี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อน หรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า (เรียกรวมว่า “เพื่อน”) ซึ่งรวมถึงชื่อเต็ม เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ไปยังซิตี้เพื่อให้ซิตี้ติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้แก่เพื่อนของข้าพเจ้า โดยในการนี้ ข้าพเจ้ารับประกันและรับรองว่า


  1. ก. ข้าพเจ้าได้แจ้งเพื่อนของข้าพเจ้าแล้วว่าข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนแก่ซิตี้ เพื่อให้ซิตี้ติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้ให้แก่เพื่อนของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของซิตี้ให้แก่เพื่อนของข้าพเจ้าทันทีหลังจากได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนแก่ซิตี้


  2. ข. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าซิตี้อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อเต็ม และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่เพื่อนของข้าพเจ้าเพื่อแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนของข้าพเจ้า ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ตกลงและสร้างลิงค์

แชร์ลิงค์และรับของกำนัล*