'
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

โปรโมชั่นซิตี้โกลด์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

พิเศษ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่ถือบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด พิเศษสูงสุด 80,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ
รายละเอียดเพิ่มเติม >

ของกำนัลแทนคำขอบคุณ

เพียงคุณแนะนำเพื่อน

พิเศษสำหรับคุณ เพียงคุณร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิกซิตี้โกลด์ คุณจะได้ของกำนัลดังต่อไปนี้

แนะนำเพื่อนทันที บอกต่อเพื่อนของคุณ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่างสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่ซิตี้โกลด์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อของเพื่อน (ผู้ถูกแนะนำ)

เมื่อกดปุ่ม "ยืนยัน" ผู้ใช้บริการรับทราบและยินยอมให้ธนาคารฯติดต่อท่านและเพื่อนของท่าน เพื่อเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ รวมทั้งการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
กรุณาตรวจสอบข้อมูลในช่องสีแดง
ยืนยัน

แนะนำซิตี้โกลด์กับเพื่อนพร้อมรับของกำนัลพิเศษ

ยอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวม ของผู้ถูกแนะนำ คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดสำหรับผู้แนะนำ
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 10,000 คะแนน
 1. โปรแกรมซิตี้โกลด์เพื่อนแนะนำเพื่อนสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ ลูกค้าซิตี้แบงก์ ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีเรดดี้ เครดิต ปัจจุบันของธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานคร ที่แนะนำเพื่อนหรือคนในครอบครัวมาเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์ ใหม่ด้วยการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารฯ ได้สำเร็จตามเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 62 – 30 มิ.ย. 62
 2. สถานะซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวมมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 3. การแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จ หมายถึง การที่ผู้ถูกแนะนำเปิดบัญชี และมียอดทรัพย์สินรวมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ด้วยเงินลงทุนใหม่ ภายในระยะเวลาของโปรแกรมนี้ โดยผู้ถูกแนะนำต้องคงจำนวนเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนสำหรับการเป็นสถานะซิตี้โกลด์ไว้อย่างน้อย 2 เดือนปฏิทินรวมเดือนที่เปิดบัญชี
 4. ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ มาก่อน
 5. การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีการลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 6. คะแนนสะสมจะถูกบันทึกและโอนให้ผู้แนะนำที่ถือบัตรเครดิตซิตี้บัตรหลักเท่านั้น โดยจะเครดิตเข้าบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเพียงใบเดียว
 7. ผู้แนะนำสมาชิกใหม่ที่แนะนำสำเร็จ จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด โดยแบ่งตามชนิดบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ หรือรับบัตรกำนัลในกรณีที่ไม่สามารถรับรับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้ดังนี้: 10,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับประเภทบัตรเครดิตซิตี้ ที่ไม่ใช่ รอยัล ออร์คิด พลัส หรือ 3,500 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สำหรับบัตรเครดิต ประเภทบัตร รอยัล ออร์คิด พลัส หรือรับบัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาท
 8. สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้ ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (บัตรเครดิตซิตี้ แคชเบ็ก และ บัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้ ไม่สามารถได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดได้) ผู้แนะนำจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด หรือรับบัตรกำนัล ภายใน 60 วันหลังจากการแนะนำลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่สำเร็จตามเงื่อนไขในข้อ #2
 9. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายสำหรับผู้ถูกแนะนำรายเดียว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้แนะนำคนแรก คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สุด
 10. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ดี
 11. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 12. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นของรางวัลหรือเงินเครดิตจากรายการส่งเสริมการขายนี้กับทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีที่อยู่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (EU) หรือในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)
 13. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 14. ธนาคารฯ อาจเรียกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฏหมายกำหนดสำหรับของรางวัลใดๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อน ซึ่งรวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน, และสินค้า/ของกำนัล ธนาคารฯ มีหน้าที่ตามกฏหมายที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเปิดเผยมูลค่าของรางวัลดังกล่าวที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับให้กับกรมสรรพากร ของรางวัลดังกล่าวถือเป็นเงินได้พึงประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องนำไปรวมคำนวนเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยตนเองตามที่กฏหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับใบยื่นยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ
 15. ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นของโปรแกรมนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ของโปรแกรมอื่นได้
โปรโมชั่นธนาคาร และ สิทธิพิเศษ - เอกสิทธิ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

ตอบแทนความไว้วางใจของท่านกับซิตี้โกลด์

รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี (Relationship Bonus) สูงสุด 5% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตลอดทั้งปี โดยคะแนนสะสมพิเศษจะเพิ่มมูลค่าพร้อมๆกับจำนวนปีที่ท่านคงสมาชิกภาพกับธนาคารฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม