การวางแผนทางการเงินและผลวิจัยการเงินจากสถาบันระดับโลก

บริการให้คำแนะนำทางการเงิน
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท่านอย่างแท้จริง

บริการให้คำแนะนำทางการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท่านอย่างแท้จริง

การวางแผนทางการเงินและผลวิจัยจากสถาบันระดับโลก

ซิตี้โกลด์ให้บริการการจัดการและให้คำปรึกษาทางการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบและสัดส่วนตามประเภทของการลงทุน อีกทั้ง ท่านยังจะได้รับรายงานผลการวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ และข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ ทั้งเป็นงานศึกษาวิจัย หรือข้อมูลตลาดทางการเงินการลงทุนที่ทันสมัย จากศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งระดับโลก เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ

ประวัติในการลงทุน

ด้วย Personal Investment Risk Profile ของธนาคารซิตี้แบงก์ ผู้ดูแลบัญชีจะเข้าใจถึงระดับการยอมรับความเสี่ยงของท่านเพื่อแนะนำแผนทางการเงินที่เหมาะสม

 • ผู้ดูแลบัญชีจะพบท่านเพื่อประเมินวัตถุประสงค์และความต้องการทางการเงิน เช่น
 • เรื่องการศีกษาบุตร เงินออมเพื่อการเกษียณอายุ เพิ่มพูนทรัพย์สิน และการวางแผนเพื่อเป้าหมายทางการเงิน
สัดส่วนในการลงทุน

ด้วย Personal Investment Risk Profile ของธนาคารซิตี้แบงก์ ผู้ดูแลบัญชีจะเข้าใจถึงระดับการยอมรับความเสี่ยงของท่านเพื่อแนะนำแผนทางการเงินที่เหมาะสมจากข้อมูลที่ท่านให้ ผู้ดูแลบัญชีจะวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนเพื่อพิจารณาจัดสรรสัดส่วนในการลงทุนที่เหมาะสม

ประเภทการลงทุน

ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ผ่านการคัดสรรแล้ว ด้วยความเข้าใจในสถานะทางการเงิน แผนการเงินในอนาคต และประวัติในการลงทุนของท่าน ผู้ดูแลบัญชีจะช่วยจัดสรรและแนะนำสัดส่วนในการลงทุนให้เหมาะสม

ทบทวนพอร์ทการลงทุน

ความต้องการทางการเงินของท่านต้องมีการทบทวนและวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการ Portfolio Tracker ของซิตี้โกลด์จะช่วยให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ท่านสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทบทวนการลงทุนของท่านกับผู้ดูแลบัญชีของท่าน

สมัครที่นี่
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 788 3335.
 • ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
  • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพฯ: อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 หัวมุมสี่แยกอโศกชั้น L
  • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาสีลม: อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์สีลม ชั้น 1
  • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4

Disclaimers:

 • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน