ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่ตอบสนองความต้องการของท่าน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ท่าน ธนาคารฯ มีบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน ที่มีประสิทธิภาพและสามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ ธนาคารซิตี้แบงก์ขอเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน ได้แก่ เงินฝาก กองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล

เงินฝาก

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ท่านว่าการให้คำปรึกษาทางด้านการออมมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ ธนาคารซิตี้แบงก์ขอเสนอรูปแบบการบริการระดับสากล โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆ ที่ตรงต่อความต้องการของท่าน

รายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์เงินฝาก

การลงทุน

หากท่านกำลังมองหาหนทางในการสร้างความั่งคั่งให้กับตัวเอง ธนาคารซิตี้แบงก์ คือ หนึ่งในหุ้นส่วนนั้นของท่าน จากนวัตกรรมต่างๆของธนาคารฯ และทางเลือกหลากหลายของการลงทุน พร้อมทั้งคำแนะจากทีมงานที่เป็นมืออาชีพเพื่อช่วยให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงิน

สมัครที่นี่
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02 788 3335.
  • ท่านสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
    • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพฯ: อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 หัวมุมสี่แยกอโศกชั้น L
    • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาสีลม: อาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์สีลม ชั้น 1
    • ธนาคารซิตี้แบงก์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 4

Disclaimers:

  • การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันเงินฝากได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน ตั๋วแลกเงินไม่ได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน