การรักษาข้อมูล

การรักษาข้อมูลลูกค้า

การรักษาข้อมูลลูกค้า
การรักษาข้อมูลลูกค้า

การรักษาข้อมูลลูกค้า

เป้าหมายของเราคือการรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

คลิก เพื่อขยาย และคลิก เพื่อย่อรายละเอียด

การรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน
การรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยซิตี้
เป้าหมายของเราคือ การรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ทางเลือกการจัดการข้อมูลสำหรับท่าน
ในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าของซิตี้ ท่านสามารถเลือกให้เราจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในการพิจารณาทางเลือกของท่านนั้น เราสนับสนุนให้ท่านเลือกที่จะอนุญาตให้เราเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการ และวัตถุประสงค์ทางการเงินของท่าน

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด เรามีมาตรการและขั้นตอนที่รักษาข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและทางอิเลคทรอนิคตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เราให้การอบรมพนักงานของเราเพื่อที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เมื่อใดก็ตามที่เราว่าจ้างองค์กรอื่นเพื่อให้บริการกับเรา เราจะกำหนดให้องค์กรดังกล่าวปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ทางองค์กรได้รับจากเราให้เป็นความลับ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือก การจัดการข้อมูลสำหรับท่าน หรือมีความประสงค์ที่จะรับ/ไม่รับ ข้อมูลผ่านทางข้อความ โทรศัพท์ หรืออีเมล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

  • สำหรับลูกค้าธนาคารซิตี้แบงก์ ติดต่อ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588
  • สำหรับลูกค้า บจ. ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2232-4224 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
    8.30-20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.30 น. เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดธนาคาร

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกำลังจะย้ายถิ่นฐานไปยังสถานที่ดังกล่าว ท่านจะได้รับสิทธิในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ California Consumer Privacy Act (“CCPA”) ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.citigroup.com/citi/privacy.html

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิตามกฏ CCPA กรุณาติดต่อหมายเลข +1 833-399-0014 +1 833-399-0014 หรือส่งคำร้องโดยใช้แบบฟอร์มจากลิงค์ CCPA non-US Request เพื่อกรอกและส่งกลับมาให้ซิตี้ดำเนินการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุด เรามีมาตรการและขั้นตอนที่รักษาข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพและทางอิเลคโทรนิค ตามมาตรฐานหรือสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เราให้การอบรมพนักงานของเราเพื่อที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เมื่อใดก็ตามที่เราว่าจ้างองค์กรอื่น เพื่อให้บริการกับเรา เราจะกำหนดให้องค์กรดังกล่าว ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ทางองค์กรได้รับจากเราให้เป็นความลับ

หากท่านมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกการจัดการข้อมูลสำหรับท่าน กรุณาติดต่อได้ตลอดเวลาโดยโทรมายัง ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 1588

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Cookies
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Cookies

Cookies ช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บสามารถเรียกดูข้อมูลและใช้งานเว็บได้สะดวกยิ่งขึ้น

Cookie คือ ข้อมูลซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้ที่โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บ (Web Browser) มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถ เรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง Cookie จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว cookie บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ หรือ อาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการจัดเก็บ โดยที่ Cookie ทุกตัวมีวันหมดอายุ

Cookie นั้นติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ซึ่งถ้าท่านเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่มี cookie จากเครื่องเดิมอยู่หมดอายุ

การใช้งาน Cookies บนเว็บซิตี้แบงก์
การใช้งาน Cookies บนเว็บซิตี้แบงก์

Cookies ถูกนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น รักษาสถานะ Session ของผู้ใช้งาน, รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อการวิจัยหรืออื่นๆ, จัดเก็บข้อมูลความชอบของท่านเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลหรือโปรโมชั่นการตลาดต่างๆ, หรือ เก็บรหัสผู้ใช้งาน เพื่อที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องป้อนข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน Cookies ที่ใช้จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์เราเท่านั้น ไม่มีการจัดเก็บการใช้งานอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ของท่าน Cookiesที่ใช้จะไม่สามารถอ่านหรือใช้ร่วมกับเว็บไซต์นอกเครือซิตี้ได้ อย่างไรก็ตามอาจมีการใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ร่วมกับบริษัทอื่นในเครือซิตี้ โดยทั่วไปแล้ว cookie ที่ใช้จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นในกรณีที่ท่านตกลงยินยอมใช้งานบางฟังก์ชั่นซึ่งมีการใช้ Cookie ร่วมกับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่ท่านให้ (เช่น อีเมล์) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลโปรโมชั่นที่คัดสรรให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

Cookie Filters
Cookie Filters

ท่านสามารถเลือกรับการติดตั้ง Cookie และ ระบุเงื่อนไขในการรับได้ โดยตั้งค่าในตัวเลือกของโปรแกรมเรียกดูเว็บของท่าน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะไม่รับ Cookies ท่านอาจจะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นออนไลน์บางอย่างได้

การติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์
การติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์

Adobe Tracking คือเครื่องมือที่เราใช้ติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา เพื่อการวิจัยหรืออื่นๆ, จัดเก็บข้อมูลความชอบของท่านเกี่ยวกับการเรียกดูข้อมูลหรือโปรโมชั่นการตลาดต่างๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือดังกล่าวได้ที่ http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

การรักษาความปลอดภัย
การรักษาความปลอดภัย

Cookies จะไม่ถูกนำมาใช้ในการดึงข้อมูลอื่นๆจากฮาร์ดดิสก์, ขโมยข้อมูลอีเมล์ หรือ ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของท่าน วิธีเดียวที่ข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นจะอยู่ในไฟล์ cookie คือ ท่านป้อนข้อมูลเหล่านั้นกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยที่ cookie นั้นจะสามารถเรียกอ่านได้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สร้าง cookie นั้นเท่านั้น เซิร์ฟเวอร์แปลกปลอมอื่นๆ จะไม่สามารถเรียกดูหรือขโมยข้อมูลใน cookie ได้

หมายเหตุ ไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกส่งต่อเนื่องจากการติดตั้งหรือใช้งาน cookies