สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครออนไลน์ที่ลิ้งค์นี้เท่านั้น https://www.citibank.co.th/th/forms/Apply-Credit-Card-expedia.htm?ecid=PAEXPEDIAI0148 ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561
 • รับ เครดิตเงินคืน มูลค่า 2,000 บาท สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ทั้ง 2 บัญชี และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อบัญชี ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • 1)  สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบ 3,000 บาทขึ้นไปกับ Expedia ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

  2)  สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อมียอดกดเงินสด 3,000 บาทขึ้นไป หรือ ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 60 วันหลังจากที่บัญชีฯได้รับการอนุมัติ

 • รับ เครดิตเงินคืน มูลค่า 1,000 บาท สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อบัญชี ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • 1)  สำหรับบัตรเครดิตซิตี้เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 3,000 บาทขึ้นไปกับ Expedia ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

  2)  สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อมียอดกดเงินสด 3,000 บาทขึ้นไป หรือ ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 60 วันหลังจากที่บัญชีฯ ได้รับการอนุมัติ

 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์สามารถร่วมรายการได้
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการ คืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัญชีของท่านภายใน 60 วัน หลังจากตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขแล้ว
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้ที่ 02 081 1515
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • สำหรับบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก), ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าจะได้รับการเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ