สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลิ้งค์นี้เท่านั้น https://www.citibank.co.th/th/forms/Apply-Credit-Card-GRAB.htm?ecid=PAgrabI0067 ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 ธันวาคม 2561
 • รับ สิทธิ์ใช้บริการ Grab มูลค่า 1,800 บาท ภายในพื้นที่ที่ให้บริการ (สิทธิ์จำนวน 12 ครั้ง สูงสุดครั้งละไม่เกิน 150 บาท มูลค่ารวม 1,800 บาท) สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ และใช้บริการ Grab อย่างน้อย 1 ครั้งโดยชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ภายใน 30 วันหลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์สามารถร่วมรายการได้
 • ธนาคารฯ จะดำเนินการมอบ สิทธิ์ใช้บริการ Grab (Grab ride Code) ส่งให้ทาง SMS ภายใน 60 วัน หลังจากตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขแล้ว
 • สิทธิ์ในการใช้บริการ Grab (Grab ride Code) จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันลูกค้าได้รับสิทธิ์
 • สำหรับสิทธิ์การใช้บริการ Grab จะนับการใช้สิทธิ์ตามจำนวนครั้งของการใช้บริการผ่านทาง Grab Applicationโดย หากการใช้บริการครั้งใดมีค่าบริการต่ำกว่า 150 บาท ถือว่าเป็นการใช้บริการ 1 ครั้ง โดยจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง และสำหรับค่าบริการที่สูงกว่า 150 บาท ท่านจะต้องชำระส่วนต่างของค่าบริการนั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ใช้บริการ Grab 12 ครั้ง จำนวน 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับการอนุมัติบัตรฯ มากกว่า 1 ใบ
 • สิทธิพิเศษตามโปรโมขั่นนี้ ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการบริการของ Grab ในกรณีท่านไม่สามารถใช้ รหัสส่วนลด ได้ กรุณาติดต่อ Grab Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-021-2500
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้ที่ 02 081 1515
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 • สำหรับบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก), ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าจะได้รับการเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ