สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ลิ้งค์นี้เท่านั้น https://www.citibank.co.th/th/forms/Apply-Credit-Card-GRAB.htm?ecid=PAGRNTHCCATHVO2 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2560
 • ลูกค้าใหม่ที่ทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการ Grab ฟรี มูลค่าสูงสุด 1,800 บาท ผ่านทาง Grab Application โดยลูกค้าสามารถเลือกข้อเสนอที่ต้องการได้ ดังนี้
 • ข้อเสนอที่ 1 รับสิทธิ์ใช้บริการ Grab ฟรี ไปหรือกลับจากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง จำนวน 4 ครั้ง สูงสุดครั้งละไม่เกิน 450 บาท มูลค่ารวม 1,800 บาท หรือ

  ข้อเสนอที่ 2 รับสิทธิ์ใช้บริการ Grab ฟรี ภายในพื้นที่ที่ให้บริการ จำนวน 12 ครั้ง สูงสุดครั้งละไม่เกิน 150 บาท มูลค่ารวม 1,800 บาท

 • ลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรเครดิตซิตี้จะได้รับสิทธิ์ใช้บริการตามข้อเสนอที่เลือกในข้อ (2) เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
  • เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน หรือยกเลิกบัตรเครดิตซิตี้แล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
  • สมัครใช้บริการใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เมื่อสมัครบัตรฯ หรือสมัครใช้ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติบัตรฯ และ
  • ใช้บริการ Grab อย่างน้อย 1 ครั้งโดยชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตซิตี้ ภายใน 30 วันหลังจากบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรีผ่านทาง รหัสส่วนลด ที่ส่งให้ทาง SMS ภายใน 60 วันนับจากวันที่ ทำการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตซิตี้ผ่านทาง Grab Application เป็นครั้งแรก โดยสิทธิ์ใช้บริการฟรีดังกล่าว (ตามที่ท่านเลือกในข้อ 2) จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันลูกค้าได้รับสิทธิ์
 • สำหรับสิทธิ์การใช้บริการฟรี จะนับการใช้สิทธิ์ตามจำนวนครั้งของการใช้บริการผ่านทาง Grab Application
  • สำหรับข้อเสนอที่ 1 หากการใช้บริการครั้งใดมีค่าบริการต่ำกว่า 450 บาท ถือว่าเป็นการบริการ 1 ครั้ง และจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง หากค่าบริการสูงกว่า 450 บาท ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างของค่าบริการนั้น
  • สำหรับข้อเสนอที่ 2 หากการใช้บริการครั้งใดมีค่าบริการต่ำกว่า 150 บาท ถือว่าเป็นการใช้บริการ 1 ครั้ง โดยจะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง และสำหรับค่าบริการที่สูงกว่า 150 บาท ท่านจะต้องชำระส่วนต่างของค่าบริการนั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ใช้บริการฟรีมูลค่า 1,800 บาท จำนวน 1 สิทธิ์ต่อลูกค้า 1 ท่าน ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับการอนุมัติบัตรฯ มากกว่า 1 ใบ
 • ธนาคารฯ จะตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี จากเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคารฯ เทียบกับเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนบน Grab Application ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ใช้บริการฟรี หากเบอร์ที่ลูกค้าลงทะเบียนบน Grab Application ไม่ตรงกับเบอร์ที่ให้ไว้ในระบบของธนาคารฯ
 • สิทธิพิเศษตามโปรโมขั่นนี้ ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนร่วมในการบริการของ Grab ในกรณีท่านไม่สามารถใช้ รหัสส่วนลด ได้ กรุณาติดต่อ Grab Call Center ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-021-2500
 • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัตรบัตรเครดิตซิตี้และโปรโมชั่น เพิ่มเติมได้ที่ 02 081 1515
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าจะได้รับการเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ