สมัครบัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ธนาคารซิตี้แบงก์จะใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของธนาคารฯ

ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารซิตี้แบงก์ ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารฯ และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล