สมัครบัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ธนาคารซิตี้แบงก์จะใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของธนาคารฯ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าจะได้รับการเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ