ข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารโดยผ่านบริการส่งข้อความด้านล่างนี้หรือโทร1588 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง ธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับเพื่อรายงานความคืบหน้าภายใน 3 วันทำการ (นับรวมวันที่ท่านส่งข้อความมายังธนาคารฯ)

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามด้านล่าง และ กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายต่างๆ เช่น , ? + ' ! ^ * ( ) [ ] \ { } | " < > ` ~ ; : เนื่องจากระบบไม่รองรับและข้อความของท่านจะไม่สามารถถูกบันทึกและส่งมายังธนาคารได้

0/3000 ตัวอักษร

ข้อมูลที่ท่านกำลังส่งนี้จะถูกส่งแบบไม่มีการเข้ารหัสประจำตัว

หากท่านต้องการส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส กรุณาเข้าสู่บริการซิตี้แบงก์ออนไลน์

ในกรณีที่ท่านยังมีเรื่องร้องเรียนหลังจากได้ติดต่อกับธนาคารแล้ว ท่านสามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
คลิกที่นี่