สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

เงื่อนไขสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้จากโปรแกรม Blogger Referral

 1. โปรแกรมนี้สำหรับผู้สมัครบัตรผ่าน link พิเศษจากช่องทางของ blogger โดยจะได้รับของกำนัลดังต่อไปนี้
  1. รับของกำนัลจากการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประเภทบัตรเครดิตซิตี้ ที่ท่านสมัคร โดยรายละเอียดโปรโมชั่นสำหรับบัตรเครดิตแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้ https://www.citibank.co.th/th/forms/terms-condition.htm
  2. พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนจำนวน 500 บาทเพิ่มเติม เมื่อผู้สมัครปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับของกำนัลในข้อ 1. สำหรับบัตรเครดิตแต่ละประเภท ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 31 ต.ค. 61
 2. โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรเครดิตซิตี้ประเภทใดๆ มาก่อน หรือปิดบัตรเครดิตซิตี้ไปแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ยกเว้นผู้ที่สนใจสมัครบัตรเครดิต Citi Prestige และ บัตรเครดิต Citi Royal Orchid Plus Preferred สามารถรับของกำนัลเมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ธนาคารฯ จะโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีให้ท่านภายใน 4-8 สัปดาห์หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น
 4. ของกำนัล คะแนนสะสม ไมล์สะสม และเครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
 5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 6. การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯแต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นของแต่ละบัตรฯ ก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ
 8. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมของบัตรเครดิตซิตี้ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าจะได้รับการเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ