สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

สมัครบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้นด้านล่างนี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในวันทำการถัดไป

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (*)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบุคคลจากธนาคารทิสโก้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์รับโอนมาเท่านั้น
 2. โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2561
 3. ข้อเสนอและเงื่อนไขสำหรับ บัญชีซิตี้ เรดดี้ เครดิต (เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบุคคลจากธนาคารทิสโก้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์รับโอนมาเท่านั้น)
  1. รับกระเป๋าเดินทาง Silver Supreme Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 9,000 บาท เมื่อมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตครบ 3,000 บาท ภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ หรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi PayLite อย่างน้อย 1 รายการ
 4. ข้อเสนอและเงื่อนไขสำหรับ บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ (เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบุคคลจากธนาคารทิสโก้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์รับโอนมาเท่านั้น)
  1. รับกระเป๋าเดินทาง Ultimate Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,490 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน
  2. รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 52,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 20,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติบัตรฯและชำระค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาท และ VAT 553 บาท (ชำระเต็มจำนวน)
  3. กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมได้ที่ ซิตี้ เพรสทีจ เซอร์วิส ไลน์ 0-2232-2333
 5. ข้อเสนอและเงื่อนไขสำหรับ บัตรเครดิตซิตี้ รีวอร์ด (เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบุคคลจากธนาคารทิสโก้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์รับโอนมาเท่านั้น)
  1. รับกระเป๋าเดินทาง Black Supreme Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 9,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติบัตรฯ
 6. ข้อเสนอและเงื่อนไขสำหรับ บัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม (เฉพาะลูกค้าสินเชื่อบุคคลจากธนาคารทิสโก้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์รับโอนมาเท่านั้น)
  1. รับกระเป๋าเดินทาง Black Supreme Trolley Bag ขนาด 26 นิ้ว มูลค่า 9,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับอนุมัติบัตรฯ
 7. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 8. สงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลักและเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีฯ ใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตร/บัญชีฯ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิต ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
 9. ของกำนัลจำกัดเพียง 1 รายการสำหรับ 1 ผู้สมัครบัตรหลักเท่านั้น
 10. ของกำนัล คะแนนสะสม ไมล์สะสม และเครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
 11. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากของกำนัลได้รับการจัดส่งและเซ็นต์รับจากผู้สมัคร บัตรฯ/บัญชีฯ เรียบร้อยแล้ว
 12. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
 13. การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
 14. โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสมัครบัตรฯ/บัญชีฯ

ผู้ใช้บริการรับทราบว่าจะได้รับการเสนอบริการ สินค้า โปรโมชั่นหรือข่าวสารอื่นๆ จากธนาคารฯ และบริษัทในเครือของธนาคารฯ ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ