โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่าง สำหรับการแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครดิตเงินคืนในโปรแกรมแนะนำเพื่อน ระหว่างวันที่
1 ก.ค. 60 - 31 ส.ค. 60 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครดิตเงินคืนในโปรแกรมแนะนำเพื่อน ระหว่างวันที่
1 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60 คลิก
:

:

:
:

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1:

:
:

:

เงื่อนไขโปรแกรม

*ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน:

 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคารฯ โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน
 • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือเป็นผู้ที่ทำการสมัครและรอการอนุมัติ หรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา1 ปี ย้อนหลังนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน
 • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ระหว่าง 1 ม.ค. – 28 ก.พ. 61 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ภายในรอบบัญชีแรก โดยมีของรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์ รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
เงินคืนเข้าบัญชี
(กรณีที่ผู้แนะนำเป็นผู้ถือบัตรซิตี้)
บัตรกำนัล
(กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้)
สิทธิ์สะสมแลกของรางวัล
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 1,500 บาท 1,500 บาท 1 สิทธิ์
บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้) 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์
บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต 700 บาท 700 บาท 1 สิทธิ์
ซิตี้ ไพรออริตี้ บัตรกำนัล 1,000 บาท บัตรกำนัล 1,000 บาท 1 สิทธ์
ซิตี้โกลด์ รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก รายละเอียดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก 2 สิทธิ์


  จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับแลกรางวัล รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
  สะสมครบ 5 สิทธิ์ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก


  เงื่อนไขการรับของรางวัลและเครดิตเงินคืน:

 • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืน 700 บาท หรือ1,500 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร ในกรณีที่ผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำทำการสมัครและทั้งสองท่านได้รับการอนุมัติ โดยทางธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ภายในวัน 90 วัน หลังจบโปรแกรม และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพและมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น
 • เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนสำหรับบัญชีซิตี้โกลด์ ซึ่งสามารถศึกษาได้ที่ http://www.citibank.co.th/edm/0216/CGMGM0116/p1-web.html?lid=THTHCGGCGHETLPromotions
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ ได้รับของรางวัลพิเศษสำหรับ 5 สิทธิ์แล้ว จะไม่ได้รับเครดิตเงินคืนอีก
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก และได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนสมัครตามตารางข้างบน
 • ผู้แนะนำจะได้รับ 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก เมื่อสะสมครบ 5 สิทธิ์ จากการแนะนำเพื่อนสำเร็จในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 28 ก.พ.61
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆอยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะผู้สมัครใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
 • ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หริอ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ได้รับการอนุมัติ มากกว่า 1 บัตร/บัญชี ผู้แนะนำจะได้รับของกำนัลหรือเครดิตเงินคืนเพียง 1 สิทธิ์
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์นับจำนวนผู้ที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ หรือบัญชีซิตี้โกลด์ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค และซิตี้ ซิมพลิซิตี้จะไม่นับรวมสำหรับโปรแกรมนี้ ทั้งผู้แนะนำ และ ผู้ถูกแนะนำ
 • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน
 • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่าน ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำที่เปิดบัญชีซิตี้ ไพรออริตี้ บัญชีซิตี้โกลด์ และ/หรือสมัครบัตรเครดิตซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารฯ
 • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมรายการเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้งเปลี่ยนแปลง แก้ไขกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายครั้งนี้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อซิตี้โฟน แบงก์กิ้ง โทร. 1588
 • เงื่อนไขการรับของรางวัลพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผล และขอ Big ID ภายในวันที่ 30 เม.ย. 61
 • คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก จะถูกโอนเข้าบัญชีสมาชิกแอร์เอเชียบิ๊กภายใน 7 วันทำการหลังจากท่านได้แจ้ง Big ID กับ เจ้าหน้าที่แล้ว
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว ที่สามารถแลกได้จาก 60,000 คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก มีมูลค่าเท่ากับ 39,620 บาท ซึ่งเป็นราคาตั๋ว ณ วันที่ 19 ต.ค. 60 สำหรับการเดินทางระหว่างช่วงเดือน มี.ค- เม.ย. 61 ซึ่งอาจมีการเปลียนแปลงได้
 • คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊กมีอายุ 3 ปี รับจากวันที่ได้รับ และไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้คะแนนสะสมแอร์เอเชียบิ๊ก กรุณาติดต่อแอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือคืนได้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับของรางวัลให้ติดต่อที่ผู้ให้บริการสินค้าโดยตรง กรณีนี้คือ กรุณาติดต่อแอร์เอเชียบิ๊กโดยตรง

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการแนะนำเพื่อนให้เปิดบัญชีซิตี้โกลด์และบัญชีซิตีไพรออริตี้

 • ซิตี้ ไพรออริตี้ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
 • ซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯ มูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเป็นลูกค้าใหม่ ซึ่งไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีเงินลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารฯ มาก่อน
 • การเปิดบัญชีเงินฝากและ/หรือการเปิดบัญชีเงินลงทุนกับธนาคารฯ ด้วยเงินใหม่ หมายถึง ที่มาของเงินที่นำมาลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคารฯ การลงทุนที่เป็นเงินที่โยกย้ายจากบัญชีในธนาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 • ผู้ได้รับการแนะนำจะต้องรักษาสถานะซิตี้โกลด์หรือสถานะซิตี้ ไพรออริตี้ไว้จนถึงวันที่ผู้ได้รับการแนะนำได้รับของรางวัล
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน