โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่าง สำหรับการแนะนำสมัครบัตรเครดิตซิตี้ และ/หรือบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต

เครดิตเงินคืนที่ท่านจะได้รับจากการแนะนำเพื่อนให้ สมัครบัตรฯ จะขึ้นอยู่กับจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำ ซึ่งเพื่อนของท่านจะต้องทำการสมัครบัตรฯ ใหม่ และบัตรฯ ได้รับการอนุมัติ และจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้ ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน

วันนี้ – 31 ต.ค. 59


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเครดิตเงินคืนในโปรแกรมแนะนำเพื่อน ระหว่างวันที่
16 ต.ค.58-31 ม.ค.59 คลิก
:

:

:
:

ข้อมูลติดต่อของเพื่อนคนที่ 1:

:
:

:

เงื่อนไขโปรแกรม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน:

 • ผู้แนะนำจะต้องให้รายละเอียดของเพื่อนทั้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์กับธนาคาร โดยผู้แนะนำต้องได้รับความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเพื่อนก่อน
 • ผู้แนะนำที่ร่วมโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อนไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารซิตี้ หรือมีบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต แต่เป็นผู้ที่ทำการสมัครและรอการอนุมัติหรือเป็นผู้ที่เคยสมัครบัตรเครดิตธนาคารซิตี้หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ภายในระยะเวลา1 ปี ย้อนหลงนับจากวันที่ทำการแนะนำเพื่อน
 • ธนาคารฯ จะทำการรวบรวมจำนวนเพื่อนที่ท่านแนะนำให้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ซึ่งบัตรฯจะต้องได้รับการอนุมัติภายใน 31 ต.ค. 59 พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังจากได้รับบัตรฯ โดยมีของกำนัลดังต่อไปนี้

ประเภทบัตร รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
เงินคืนเข้าบัญชี
(กรณีที่ทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ)
บัตรกำนัล
(กรณีผู้แนะนำไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรซิตี้)
สิทธิ์สะสมแลกของรางวัล
บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หรือ บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ 2,000 บาท 2,000 บาท 1 สิทธิ์
บัตรเครดิตซิตี้ประเภทอื่นๆ ยกเว้น ซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค (ไม่เข้าร่วมโปรโมชั่น) 800 บาท 800 บาท 1 สิทธิ์
ซิตี้ เรดดี้เครดิต 800 บาท 800 บาท 1 สิทธิ์
บัญชีซิตี้โกลด์ (บัญชีเงินฝาก 3 ล้านบาท) อ่านเพิ่มเติม คลิก อ่านเพิ่มเติม คลิก 2 สิทธิ์


  จำนวนสิทธิ์สะสมสำหรับแลกรางวัล รางวัลสำหรับผู้แนะนำ
  สะสมครบ 5 สิทธิ์ กล้อง PowerShot N2 มูลค่า 10,490 บาท จำนวน 1 ตัว
  สะสมครบ 10 สิทธิ์ กล้อง Fuji X-T10 มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 1 ตัว


  เงื่อนไขการรับของกำนัลและเครดิตเงินคืน:

 • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนท่านละ 800 บาทหรือ 2,000 บาท ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร หากทั้งสองท่านได้รับการอนุบัติบัตรเครดิตและมีการใช้จ่าย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน โดยทางธนาคารฯ จะทำการโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ภายในวัน 30 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำมีการใช้จ่ายผ่านบัตร และสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเข้าบัตรเฉพาะท่านที่ยังคงสมาชิกภาพบัตรฯ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีเท่านั้น
 • ถ้าหากผู้แนะนำไม่ได้รับการอนุมัติแต่ผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติ ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัลมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าเครดิตเงินคืน และเพื่อนจะได้รับเครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขข้างต้น
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 1 สิทธิ์แต่ไม่ถึง 5 สิทธิ์ จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน หรือบัตรกำนัลตามตารางข้างต้น
 • เมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรสำเร็จ ภายในวันที่ 1 ก.ค. - 31 ต.ค. 2559 และสะสมสิทธิ์ครบ 5 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับกล้อง PowerShot N2 มูลค่า 10,490 บาท จำนวน 1 ตัว หรือ สะสมครบ 10 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับกล้อง Fuji X-T10 มูลค่า 26,990 บาท จำนวน 1 ตัว เมื่อมีการใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วันหลังได้รับอนุมัติ
 • ในกรณีที่ผู้แนะนำ แนะนำเพื่อนมากกว่า 5 สิทธิ์หรือ 10 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับทั้งของรางวัล และเครดิตเงินคืน
 • ตัวอย่างเช่น ผู้แนะนำสะสมได้ครบ 6 สิทธิ์ ผู้แนะนำจะได้รับกล้อง PowerShot N2 มูลค่า 10,490 บาท จำนวน 1 รางวัลและได้รับเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์ ตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทบัตรที่เพื่อนสมัคร
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธินับเฉพาะจำนวนเพื่อนที่ไม่ได้ถือบัตรเครดิตซิตี้/บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตประเภทใดๆอยู่ในปัจจุบัน (สมัครบัตรฯใหม่) และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และนับเพียง 1 เท่านั้นสำหรับเพื่อนของผู้แนะนำที่สมัครมากกว่า 1 บัตรฯ
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธินับจำนวนเฉพาะบัตรฯ ที่ออกโดยสาขาของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยบัตรเครดิตซิตี้เอ็ม วีซ่า คลาสสิค จะไม่นับรวมสำหรับโปรแกรมนี้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สุด
 • สำหรับท่านที่ได้รับของกำนัล (PowerShot N2 และ Fuji X-T10) เจ้าหน้าที่ของทางธนาคารจะติดต่อแจ้งรายละเอียดและนัดวันรับของกำนัลที่ธนาคารซิตี้แบงก์สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 31 ต.ค. 59
 • ราคาของกำนัล PowerShot N2 และ Fuji X-T10 เป็นราคา ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 • ทางธนาคารฯ อาจจะทำการตรวจสอบกลับไปยังเพื่อนที่ท่านแนะนำ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีหากผู้ได้รับการแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับท่าน
 • ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกให้รางวัลผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเพื่อนก่อน ในกรณีที่ ผู้ถูกแนะนำคนเดียวกันถูกนำแนะจากหลายท่าน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยผลการอนุมัติบัตรเครดิต/สินเชื่อเป็นรายๆ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ แต่ธนาคารฯ จะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนทั้งหมดของผู้ที่ท่านแนะนำและได้รับการอนุมัติจากธนาคาร
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อร้านค้าที่ให้บริการโดยตรง
 • มูลค่าของของรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนแนะนำเพื่อน รวมถึงคะแนนสะสม, บัตรกำนัล, เครดิตเงินคืน และสินค้า/ของกำนัล ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ธนาคารซิตี้แบงก์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเปิดเผยมูลค่าของรางวัล ซึ่งถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินให้กับกรมสรรพากรตามกฎหมาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีหน้าที่แจ้งแหล่งที่มาและมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ พร้อมกับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง และสามารถขอใบยืนยันมูลค่าของรางวัลได้จากธนาคารฯ เพื่อใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • Promotion code: DBPM22
 • สอบถามเพิ่มเติมโปรดติดต่อ 1588