กองทุนรวม

กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม คืออะไร

กองทุนรวม

คือ การระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยลงทุนในเงินฝาก หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หรือ พันธบัตรต่างๆ ซึ่งต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยให้ผลตอบแทนของการลงทุนอยู่ในรูปของ กำไรส่วนเกินทุน และเงินปันผล

ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายที่ซิตี้แบงก์นำเสนอ ซึ่งล้วนแต่เป็นกองทุนรวมที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในประเทศ

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจากต่างประเทศ

 • BlackRock Global Funds
 • UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 • JP Morgan Asset Management
 • Legg Mason Global Asset Management
รายชื่อกองทุน

กองทุนรวมภายในประเทศ

Fund Risk Rating Fund Type
Aberdeen Value Fund 3 Mixed
Aberdeen American Growth Fund 3 Equity
Aberdeen Asia Pacific Equity Fund (FIF) 4 Equity
Aberdeen China Gateway Fund 4 Equity
Aberdeen Euro High Yield Bond Fund 3 Fixed Income
Aberdeen European Growth Fund (FIF) 3 Equity
Aberdeen Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Global Emerging Growth Fund (FIF) 4 Equity
Aberdeen India Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Japan Opportunities Fund 3 Equity
Aberdeen Siam Leaders Fund 4 Equity
Aberdeen Small Cap Fund 4 Equity
Aberdeen World Opportunities Fund (FIF) 3 Equity
Aberdeen Growth Fund 4 Equity
Aberdeen Emerging Opportunities Bond (FIF) 3 Fixed Income
Aberdeen Income Creation 2 Fixed Income
Aberdeen Cash Creation 1 Money Market Fund
Aberdeen Cash Creation 1 Money Market Fund
Aberdeen Smart Income RMF 1 Fixed Income
Aberdeen Asia Pacific Equity RMF Fund 4 Equity
Aberdeen Long Term Equity Fund 4 Equity
Aberdeen Smart Capital - RMF 4 Equity
Fund Risk Rating Fund Type
KTAM Investment Legends Fund 4 Mixed
KTAM World Agriculture Fund 4 Equity
KTAM World Energy Fund 3 Equity
KTAM European Equity Fund 4 Equity
KTAM Income and Growth Fund 3 Fixed Income
KTAM World Finance Fund 3 Equity
KTAM World Metals and Mining Fund 3 Equity
KTAM World Gold and Precious Equity Fund 3 Equity
KTAM World Property Fund 4 Equity
KTAM World Bond Fund 2 Fixed Income
KTAM World Corporate Bond Fund 2 Fixed Income
KTAM Fixed Income FIF51 2 Money Market Fund
Krung Thai Thanasup Plus Fund 1 Money Market Fund
Krung Thai ThanasupB56 (KTSUPB56) 2 Money Market Fund
Krung Thai SA-Som Sub Fund (KTSS) 1 Money Market Fund
Krung Thai Saving Fund 1 Money Market Fund
KTAM World Property RMF Fund 4 Fixed Income
Fund Risk Rating Fund Type
Krungsri Gold Fund 4 Gold
Krungsri Star Equity Dividend Fund 4 Equity
Krungsri Star Equity Fund 4 Equity
Krungsri Dividend Stock Fund 4 Equity
Krungsri Europe Equity Fund 3 Equity
Krungsri Latin America Equity Fund 4 Equity
Krungsri Emerging Local Investment Fund 3 Fixed Income
Krungsri Global Healthcare Equity Dividend Fund 3 Equity
Krungsri Total Return Bond Fund 2 Fixed Income
Krungsri Cash Management Fund 1 Money Market Fund
Krungsri Star Income Fund 2 Money Market Fund
Krungsri Star Multiple Fund 2 Money Market Fund
Krungsri Star Plus Fund 2 Money Market Fund
Krungsri Fixed Income 6M84 Fund 2 Money Market Fund
Krungsri Fixed Income 6M88 Fund 2 Money Market Fund
Krungsri Fixed Income 6M91 Fund 2 Money Market Fund
Krungsri Government Bond RMF 2 Fixed Income
Krungsri Taweesap RMF 4 Fixed Income
Krungsri Gold Retirement Mutual Fund 4 Fixed Income
Krungsri Dividend Stock LTF 4 Equity
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 4 Equity
Fund Risk Rating Fund Type
Manulife Strength Asian Small Cap Equity FIF 4 Equity
Manulife Strength China Value Fund 4 Equity
Manulife Strength Eastern Europe 4 Equity
Manulife Strength - Money Market Fund 2 Money Market Fund
Manulife Strength Asian Small Cap Equity RMF 4 Equity
Fund Risk Rating Fund Type
SCB Low Volatility Equity Fund 3 Equity

กองทุนรวมจากต่างประเทศ

Fund Risk Rating Fund Type
BGF European Equity Income Fund 3 Equity Fund
BGF Asian Growth Leaders 4 Equity Fund
BGF Global Allocation 3 Balanced Fund
BGF US Dollar Reserve Fund 1 Money Market Fund
BGF US Small & Midcap Opportunities Fund 4 Equity Fund
BGF Global Corporate Bond Fund 2 Fixed Income Fund
BGF European Value Fund 3 Equity Fund
Fund Risk Rating Fund Type
UBS(LUX) European Opportunity Unconstrained 3 Equity Fund
UBS(LUX) US Total Yield 3 Equity Fund
UBS(LUX) Euro High Yield Bond 3 Fixed Income Fund
UBS(LUX) China Opportunity 4 Equity Fund

ข้อสังเกต : ระดับความเสี่ยงกองทุนของซิตี้แบงก์เป็นไปตามมาตรฐานของซิตี้ และตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นระดับความเสี่ยงกองทุนของซิตี้แบงก์และของบริษัทจัดการอาจแตกต่างกัน ได้

สิทธิประโยชน์
 • ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
 • กระจายความเสี่ยงและลดการสูญเสียค่าเงินจากเงินเฟ้อ
 • ความสะดวกและสภาพคล่องในการซื้อขาย
 • อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผลประโยชน์ทางด้านภาษี
 • ลงทุนได้แม้มีเงินทุนจำนวนจำกัด
สมัครที่นี่

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Tel: 02-788-3335

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาสีลม

สถานที่ตั้ง: เลขที่ 323 อาคารยูไนเด็ต เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Tel: 02-650-5999

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel: 02-677-4999

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนในที่อาจทำให้ท่านสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการแปลงสกุลเงินกลับมาเป็นสกุลเงินในประเทศ อาจมีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานภาพทางการเงิน และระดับความเสียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอชักชวน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ หรือได้กระทำต่อบุคคลใดทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นต่อบุคคลนั้น  เงื่อนไขของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ลงทุนต้องกรอกแบบฟอร์มที่มาพร้อมกับหนังสือชี้ชวนทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพมหานครและที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการทางธนาคารทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งข้อจำกัดความรับผิดของธนาคารฯ