บทวิเคราะห์เชิงลึก

บทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก

บทวิเคราะห์การลงทุนเชิงลึก

บทวิเคราะห์เชิงลึก

ธนาคารซิตี้แบงก์มุ่งมั่นที่จะนำเสนอบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท่านสามารถปรึกษาและรับข้อมูลทางเศรษฐกิจเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อนำมาปรับใช้กับพอร์ตการลงทุน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีซิตี้แบงก์ของท่าน

Citi Wealth Insights

นำเสนอมุมมองการลงทุนทั่วโลกโดยธนาคารซิตี้แบงก์

ซิตี้แบงก์นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ท่านได้รับข้อมูลล่าสุดที่รวดเร็วฉับไว (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความล่าสุด

รายงานแนวโน้มตลาด

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ปี 2562: ความผันผวนและโอกาสการลงทุนในภาวะปลายตลาดขาขึ้น

ในปี 2561 เป็นปีที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองของโลกมีผลต่อความผันผวนของตลาดการลงทุน เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ความไม่แน่นอนเบร็กซิตของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และปัญหางบปรมาณของอิตาลี ที่นักลงทุนมีความกังวลแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงเติบโต ในปี 2562 นี้ ซิตี้คาดการณ์ว่าตลาดยังคงอยู่ในภาวะขาขึ้นติดต่อเป็นปีที่เก้า โดยคาดการณ์อัตราการเติบโต GDP ที่ 3.1% ในปี 2562 และรายได้ของบริษัทยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ความเสี่ยงทางการเมืองยังเป็นปัจจัยสำคัญในปีนี้ เนื่องด้วย การเจรจาทางการค้า ความไม่แน่นอนทางการเมืองของยุโรป และการตกลงการแยกตังจากอียูของสหราชอาณาจักร ตลาดยังคงจะเติบโตและมีความผันผวนในปี 2562 โอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายงานนี้ (รายงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

View Video View Report

บทวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกทั่วโลก

รายงานและบทวิเคราะห์ที่จะช่วยให้ท่านรู้ทันสถานการณ์ตลาดที่สำคัญรอบโลก

บทวิเคราะห์แนวโน้มตลาด

รายงานสถานการณ์ตลาดและบทวิเคราะห์ตลาดที่สำคัญรอบโลก (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รายงานสภาวะตลาดประจำสัปดาห์

ภาพรวมสภาวะตลาดตราสารทุน ตราสารหนี้ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราประจำสัปดาห์ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

รายงานสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศประจำวัน

ภาพรวมสภาวะตลาดเงินตราต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)

เจาะสภาวะตลาด

บทวิเคราะห์สถานการณ์และสภาวะตลาดล่าสุด (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน