ซิตี้แบงก์ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย และบริการวางแผนทางการเงิน เพื่อตอบสนองทุกทุกเป้าหมายในการลงทุน พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษอื่นๆอีกมากมาย

สนใจสมัคร
Wealth Mangement Citibank Thailand

รับเอกสิทธิ์ไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษอื่นๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 30,000 บาท*

Wealth Mangement Citibank Thailand

รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2% ต่อปี*

Wealth Mangement Citibank Thailand

ลงทุนได้ทั่วโลก กับพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ. ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 บาท* เมื่อลงทุนเงินใหม่ในผลิตภันฑ์ตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ

เปิดบัญชีกับซิตี้แบงก์วันนี้

เงินฝาก/เงินลงทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท


ซิตี้แบงก์ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย และบริการวางแผนทางการเงิน เพื่อตอบสนองทุกทุกเป้าหมายในการลงทุน พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษอื่นๆอีกมากมาย

บริหารความมั่งคั่ง ซิตี้แบงก์

รับเอกสิทธิ์ไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษอื่นๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุดถึง 15,000 บาท*

บริหารความมั่งคั่ง ซิตี้แบงก์

รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2% ต่อปี*

บริหารความมั่งคั่ง ซิตี้แบงก์

ลงทุนได้ทั่วโลก กับพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลายกับ 5 บลจ. ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 บาท* เมื่อลงทุนเงินใหม่ในผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมประเภท Non-Money Market ที่เข้าร่วมรายการ

ซิตี้พร้อมตอบสนองทุกๆ เป้าหมายของคุณ*

ข้อเสนอพิเศษ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 – 31 ม.ค. 67
สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์และซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท สำหรับซิตี้โกลด์ และ 5,000 บาท สำหรับซิตี้ ไพรออริตี้ เมื่อเปิดบัญชีและใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้* รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจเงินฝาก

 • รับดอกเบี้ย 2% ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน และสูงสุด 3.5% ต่อปี* เงินฝากประจำ 12 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต คลิก
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2% ต่อปี* เงินฝากประจำ 3 เดือน และ 1.9% ต่อปี* เงินฝากประจำ 6 เดือน สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ หรือ ซิตี้ไพรออริตี้ ที่มีการลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ คลิก
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน 2.2% ต่อปี คลิก

สำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจลงทุน

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 บาท* เมื่อลงทุนในกองทุนรวม และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ต่างประเทศที่เข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
Citigold
Citi Priority

เลือกประเภทบัตรเครดิตซิตี้

การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเอกสิทธิ์ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจสุดพิเศษ
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับคะแนนสะสมพิเศษสูดถึง 5% จากยอดใช้จ่ายตลอดปี (จากปกติ 2%)
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

สำหรับยอดเงินฝาก/เงินลงทุน

50 ล้านบาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 20,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

10 – 49.99 ล้านบาท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 6,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 6,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 12,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเอกสิทธิ์ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัสสุดพิเศษ

สำหรับยอดเงินฝาก/เงินลงทุน

50 ล้านบาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 20,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

10 – 49.99 ล้านบาท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 6,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 6,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 12,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ *ยกเว้นบัตรซิตี้ ซิมพลิซิตี้

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเอกสิทธิ์ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตซิตี้สุดพิเศษ
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

สำหรับยอดเงินฝาก/เงินลงทุน

50 ล้านบาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 20,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

10 – 49.99 ล้านบาท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 6,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 6,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 12,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนสูงถึง 5% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครื่องดื่มเพิ่มจากสตาร์บัคส์ด้วยเครดิตเงินคืนสูงสุด 500 บาท/เดือน
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

สำหรับยอดเงินฝาก/เงินลงทุน

50 ล้านบาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 20,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

10 – 49.99 ล้านบาท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 6,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 6,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 12,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส ครบทุก 800 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ*
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

สำหรับยอดเงินฝาก/เงินลงทุน

50 ล้านบาทขึ้นไป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 20,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

10 – 49.99 ล้านบาท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 6,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 6,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สำหรับทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 12,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

โลกการลงทุนคุณวางใจเรา

ที่ปรึกษาการลงทุน ซิตี้แบงก์

ลงทุนอย่างมืออาชีพ

กระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 80 ตราสารหนี้และ 200 กองทุนรวมจาก 5 บลจ. ชั้นนำในประเทศไทยและ 13 บลจ.ต่างประเทศ

เข้าถึงบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้น จากนักวิเคราะห์ของยูโอบีทั่วภูมิภาคเอเชีย

วางแผนการลงทุน ซิตี้แบงก์

ทีมที่ปรึกษาการลงทุน

รับคำแนะนำจากผู้ดูแลบัญชีที่ได้รับการอบรมจาก Citi | Wharton Global Wealth Institute

ซิตี้ไพรออริตี้ ซิตี้แบงก์

เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์พิเศษทางไลฟ์สไตล์ ที่มอบให้เฉพาะสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

บัญชีเงินฝาก ซิตี้แบงก์

Citibank Global Wallet

เปิดใช้งาน Citibank Global Wallet ผ่านซิตี้โมบายล์แอป เพื่อควบคุมการใช้จ่ายทั่วโลกของคุณ หมดกังวลกับค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใช้จ่ายหรือถอนเงินสดที่ต่างประเทศ ผ่าน 8 สกุลเงินต่างประเทศ และพร้อมทำการแลกเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม

พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษจาก Citigold

สร้างความทรงจำที่ยั่งยืน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพลิดเพลินกับความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิต Citigold พร้อมนำเสนอเอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษอื่นๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนด คลิก

ดอกเบี้ย ซิตี้แบงก์

ให้ซิตี้โกลด์ดูแลคุณ รับเครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 500 บาทต่อเดือน เมื่อใช้บริการผ่าน Grab ประเทศไทย

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกคลับแมริออท

รับบัตรสมาชิกคลับแมริออทและเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์มากมาย

รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่โรงแรมใน Marriott International ที่ร่วมรายการในกรุงเทพฯ

ดอกเบี้ย ซิตี้แบงก์

รับเครดิตเงินคืนที่ร้านสตาร์บัคส์

รับเครดิตเงินคืนมูลค่าสูงสุด 500 บาท/เดือนเมื่อชำระค่าอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าที่ร้านสตาร์บัคส์

รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ

รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ

เลือกปรนนิบัติผิวหน้า หรืออิ่มอร่อยไปกับอาหารและขนมหวานจากร้านค้าที่ร่วมรายการ* ในเดือนเกิด

Airport

บริการรถลีมูซีนและบริการต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

สะดวกสบายด้วยบริการรถลีมูซีนรับ-ส่งที่สนามบินในภูมิภาคยุโรป/สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ/สนามบินดอนเมือง พร้อมบริการต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

บริการห้องพักรับรอง Mastercard® Airport Experiences by LoungeKey™

บริการห้องพักรับรอง Mastercard® Airport Experiences by LoungeKey™

บริการห้องพักรับรองในสนามบินกว่า 1,000 แห่ง ใน 500 สนามบินทั่วโลก ฟรี 2 ครั้งต่อปี

การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 2,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 3000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 2,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 3000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ *ยกเว้นบัตรซิตี้ ซิมพลิซิตี้

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 2,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 3000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนเพิ่มเป็น 5% เมื่อใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครื่องดื่มเพิ่มจากสตาร์บัคส์ด้วยเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท/เดือน
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 2,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 3000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)
การเงิน ซิตี้แบงก์

พิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ ที่มีบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส

การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมันผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดสครบทุก 800 บาท ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ*
การลงทุน ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืนพิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท*

 • รับเครดิตเงินคืนเวลคัมโบนัส 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 2,000 บาท
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตซิตี้ 10,000 บาท (สูงสุด 3000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน)

ล้านถัดไปไม่ไกลเกินฝัน

ที่ปรึกษาการลงทุน ซิตี้แบงก์

การบริหารความมั่งคั่ง

กระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 130 กองทุนรวมจาก 5 บลจ. ชั้นนำในประเทศไทย

เข้าถึงบทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจล่าสุดและเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้น จากนักวิเคราะห์ของซิตี้ทั่วโลก

วางแผนการลงทุน ซิตี้แบงก์

ทีมที่ปรึกษาการลงทุน

รับคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพสำหรับซิตี้ ไพรออริตี้ พร้อมให้คำปรึกษาคุณ เพื่อวางแผนการเงินอย่างยั่งยืน

ซิตี้ไพรออริตี้ ซิตี้แบงก์

เอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์

เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์พิเศษทางไลฟ์สไตล์ ที่มอบให้เฉพาะสำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้

บัญชีเงินฝาก ซิตี้แบงก์

Citibank Global Wallet

เปิดใช้งาน Citibank Global Wallet ผ่านซิตี้โมบายล์แอป เพื่อควบคุมการใช้จ่ายทั่วโลกของคุณ หมดกังวลกับค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อใช้จ่ายหรือถอนเงินสดที่ต่างประเทศ ผ่าน 8 สกุลเงินต่างประเทศ และพร้อมทำการแลกเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียม

พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษจาก Citi Priority

สร้างความทรงจำที่ยั่งยืน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพลิดเพลินกับความสุขเล็กๆน้อยๆของชีวิต Citi Priority พร้อมนำเสนอเอกสิทธิ์ด้านไลฟ์สไตล์และสิทธิพิเศษอื่นๆที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 66

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนด คลิก

การลงทุน ซิตี้แบงก์

เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารฟรี

รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 150 บาท/เดือนเมื่อชำระค่าอาหาร
เครื่องดื่มและสินค้าที่ร้านสตาร์บัคส์

เงินฝาก ซิตี้แบงก์

พบกับบริการการเดินทางที่หลากหลาย

รับเครดิตเงินคืน 200 บาท/เดือน เมื่อใช้บริการ GrabFood, GrabCar, GrabBike หรือ GrabExpress

รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ

รับของขวัญวันเกิดสุดพิเศษ

รับ Shibuya Honey Toast และ Hong Kong Milk Tea 1 ที่ มูลค่า 300 บาท ที่ร้าน After You ในเดือนเกิด

รับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์

รับเครดิตเงินคืนที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4 % เมิ่อเติมน้ำมันที่ปั๊มเชลล์

รับเครดิตเงินคืนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ

Better Together สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่ถือบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

Better Together สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ที่ถือบัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์

อัปเกรดประสบการณ์ช้อปปิ้งเหนือระดับด้วยสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากซิตี้ ไพรออริตี้ คลิก

หมายเหตุ:
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่ขายให้บุคคลอเมริกัน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้ไม่ได้เสนอให้กับบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป, เขตเศรษฐกิจยุโรป, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เขตเจ้าพนักงานศาลเกิร์นซีย์ เขตเจ้าพนักงานศาลเจอร์ซีย์ โมนาโก ซานมารีโน นครรัฐวาติกัน ไอล์ออฟแมน หรือสหราชอาณาจักร เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ ไม่ใช่และไม่ควรตีความว่าเป็นการเสนอคำเชิญหรือการชักจูงให้สมัครผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้แก่บุคคลดังกล่าว