บริการเพิ่มวงเงินบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

เพิ่มอิสระของการใช้จ่าย

สะดวกสบายมากขึ้น

เพิ่มอิสระของการใช้จ่าย สะดวกสบายมากขึ้น

บริการเพิ่มวงเงินบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

  • เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน เพื่อตอบสนองการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของท่าน
  • เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
  • เพิ่มวงเงินชั่วคราวง่ายๆ ทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม
สิทธิประโยชน์

วงเงินในบัญชี คือจำนวนสินเชื่อที่ธนาคารได้อนุมัติไว้กับสมาชิกว่าสามารถนำไปใช้ได้ล่วงหน้า สมาชิกสามารถนำวงเงินไปใช้ตามเวลาและจำนวนที่ต้องการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินของท่าน

ขอเพิ่มวงเงินถาวร

ท่านสามารถสมัครขอเพิ่มวงเงินถาวรเพื่อเพลิดเพลินกับอิสรภาพทางการเงินด้วยวงเงินที่สูงขึ้น เพิ่มสิทธิประโยชน์ของบัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิตสำหรับการกดเงินสด ทำระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citibank PayLite และโปรแกรมเงินสดสั่งได้ เพื่อท่านสามารถซื้อสินค้าที่มีราคามากให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยวงเงินที่มากที่สุดถึงห้าเท่า(5x) ของรายได้ต่อเดือนของท่าน ธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ใหม่เพืยงท่านแสดงเอกสารแสดงรายได้ที่เพิ่มเติมจากเดิม

ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ธนาคารซิตี้แบงก์เข้าใจท่าน เมื่อท่านต้องการวงเงินเพิ่มในเวลาฉุกเฉิน ธนาคารฯ จึงมอบการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ที่ทำให้ท่านเพิ่มวงเงินได้ทันที ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ โดยท่านไม่จำเป็นที่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมใดๆ วงเงินชั่วคราวเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินให้ท่านเมื่อท่านต้องการเงินเพิ่มเติมในระยะชั่วคราว

วิธีการขอเพิ่มวงเงินถาวร

ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินถาวร

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน
ช่องทางการส่งเอกสาร
วิธีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

ขั้นตอนการสมัครสำหรับชั่วคราววงเงินที่เพิ่มขึ้น

เข้าสู่ระบบซิตี้แบงก์ออนไลน์โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • การขอเพิ่มวงเงินถาวรจะต้องทำบนบัตรหลัก
  • การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ต้องมีช่วงเว้นระยะจากการขอครั้งต่อไป อย่างน้อย 30 วัน
  • ขอวงเงินชั่วคราวได้มากที่สุดถึง 4 ครั้งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
  • เมื่อไม่ได้อยู่ในสภานะวงเงินชั่วคราว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • การอนุมัติขอเพิ่มวงเงินขึ้นอยู่กับประวัติการใช้งานของบัญชีซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิตของท่าน และเอกสารที่ท่านได้ส่งเข้ามา วงเงินที่เพิ่มขึ้นจะขึ้นอยู่กับการเกณฑ์ภายในของธนาคารซิตี้แบงก์
  • วงเงินใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะต้องอยู่ภายใน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
  • วงเงินชั่วคราวสามารถใช้งานได้นานสุด 2 รอบบิลต่อครั้ง