ซิตี้รับประกันบริการ

ซิตี้ การันตี

อีกระดับของการให้บริการ
เพื่อความพึงพอใจของคุณ

สมัครง่าย อนุมัติไว

Service Guarantee
สมัครง่าย อนุมัติไว

ซิตี้ Service Guarantee เรารับประกันการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เรายินดีมอบคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 1,000 คะแนนหากคุณไม่ได้รับบริการภายในเวลาที่กำหนด

บัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด

อนุมัติภายใน 5 วันทำการ เมื่อสมัครบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต พร้อมยื่นเอกสารครบตามเงื่อนไข

วิธีการสมัครเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม

1. ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียนพร้อมให้คะแนนพนักงานขาย โดยพิมพ์ Citi เว้นวรรค ตามด้วยคะแนน 0-10 (ตัวอย่าง Citi 10) ส่งมาที่ 4712333 (ค่าใช้จ่าย 3 บาท) คะแนนที่ให้ หมายถึง “จากประสบการณ์ในการสมัครครั้งนี้ ท่านคิดว่าท่านมีแนวโน้มที่จะแนะนำซิตี้ให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักของท่านในระดับใด” (10 หมายถึง แนะนำอย่างแน่นอน และ 0 หมายถึง ไม่แนะนำอย่างแน่นอน)

2. เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ส่งSMSจะต้องเป็นเบอร์ที่ให้ไว้ในเอกสารการสมัคร และผู้สมัครจะต้องให้ระบุอีเมลล์ที่จะรับผลการอนุมัติในเอกสารการสมัคร

3. ระยะเวลาการอนุมัติเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าส่งเอกสารครบ และ ส่ง SMS มาทางธนาคาร
วันที่อนุมัติคือวันที่ผู้สมัครได้รับอีเมลล์จากทางธนาคารเพื่อยืนยันผลการอนุมัติ

แสดงความคิดเห็น

เพราะคุณคือลูกค้าคนสำคัญของเรา เรายินดีที่จะให้บริการที่ดีที่สุดกับคุณ หากคุณมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโปรแกรม Service Guarantee หรือ บริการอื่นๆ ที่คุณอยากจะแนะนำให้ citibank เพิ่มการการันตี และหากคุณประทับใจบริการจากเรา คุณสามารถแชร์ความประทับใจของท่านให้กับเรา เรายินดีรับฟังเรื่องราวของคุณ เรื่องของคุณจะเป็นกำลังใจทำให้พนักงานของเราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้นไป.
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

Disclaimer:

เงื่อนไข

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตและบัญชีเรดดี้เครดิต และได้รับการอนุมัติ แต่ไม่รวมบัตรเสริม
  • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ส่งเอกสารครบถ้วนและลงทะเบียนผ่าน SMS ในระหว่าง 9 พ.ย. 2558 ถึง 29 ก.พ. 2559
  • ธนาคารจะแจ้งผลทางโทรศัพท์ว่าระยะเวลาการอนุมัติอยู่ภายในระยะเวลาของการรับประกันการบริการของธนาคารหรือไม่ โดยจะติดต่อภายในรอบบัญชีแรกหลังจากได้รับการอนุมัติ
  • กรณีไม่ได้รับอีเมลล์แจ้งผลการอนุมัติตามระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะโอนคะแนนพิเศษ หรือเครดิตเงินคืน เข้าบัญชีของท่านภายในรอบบัญชีที่ 2 หลังจากได้รับการอนุมัติ
  • สำหรับลูกค้าบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต หรือบัตรเครดิตซิตี้ แคชแบ็ก รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
  • ธนาคารจำกัดการมอบคะแนนสะสมสูงสุด 1,000 คะแนน หรือเครดิตเงินคืนสูงสุด 100 บาทต่อใบสมัคร หากลูกค้าสมัครใช้หลายผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจได้รับทั้งคะแนนสะสม และเครดิตเงินคืน ภายใต้ใบสมัครเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเฉพาะคะแนนสะสม 1,000 คะแนน ให้แก่ท่านเท่านั้น โดยจะยึดการให้คะแนนสะสมเป็นหลัก
  • การพิจารณาอนุมัติ และวงเงินอนุมัติให้เป็นดุลยพินิจโดยเด็ดขาดของธนาคาร