สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

โปรโมชั่นซิตี้โกลด์

พิเศษ สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่ถือบัตรเครดิต ซิตี้ เพรสทีจ

- รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี เพิ่มเติมสูงสุด 5%*
- รับเอกสิทธิ์ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจสุดพิเศษ*


สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ วันนี้

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด พิเศษสูงสุด 82,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการอนุมัติ
1 กรกฎาคม 2566 – 30 กันยายน 2566


รายละเอียดเพิ่มเติม >

ของกำนัลแทนคำขอบคุณ

เพียงคุณแนะนำเพื่อน

พิเศษสำหรับคุณ เพียงคุณร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิกซิตี้โกลด์ คุณจะได้ของกำนัลดังต่อไปนี้

บอกต่อเพื่อนของคุณ

กรุณากรอกข้อมูลของท่านและเพื่อนในแบบฟอร์มด้านล่างสำหรับการแนะนำลูกค้าใหม่ซิตี้โกลด์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลติดต่อของเพื่อน (ผู้ถูกแนะนำ)

ในการคลิกแนะนำเพื่อนในหน้านี้ ข้าพเจ้านี้ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อน หรือคนที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า (เรียกรวมว่า “เพื่อน”) ซึ่งรวมถึงชื่อเต็ม เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น ไปยังซิตี้เพื่อให้ซิตี้ติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้แก่เพื่อนของข้าพเจ้า โดยในการนี้ ข้าพเจ้ารับประกันและรับรองว่า
  1. ก. ข้าพเจ้าได้แจ้งเพื่อนของข้าพเจ้าแล้วว่าข้าพเจ้าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนแก่ซิตี้ เพื่อให้ซิตี้ติดต่อและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของซิตี้ให้แก่เพื่อนของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของซิตี้ให้แก่เพื่อนของข้าพเจ้าทันทีหลังจากได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนแก่ซิตี้

  2. ข. ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าซิตี้อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ ชื่อเต็ม และเบอร์โทรศัพท์ให้แก่เพื่อนของข้าพเจ้าเพื่อแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของเพื่อนของข้าพเจ้า ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
กรุณาตรวจสอบข้อมูลในช่องสีแดง
ตกลงและแนะนำเพื่อน

แนะนำซิตี้โกลด์กับเพื่อนพร้อมรับของกำนัลพิเศษ

ยอดบัญชีเงินฝาก และ/หรือการลงทุนกับธนาคารรวม ของผู้ถูกแนะนำ จำนวนเครดิตเงินคืนสำหรับผู้แนะนำ
ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท*


ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน

โปรโมชั่นธนาคาร และ สิทธิพิเศษ - เอกสิทธิ์ที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

ตอบแทนความไว้วางใจของท่านกับซิตี้โกลด์

รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี (Relationship Bonus) สูงสุด 5% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ ตลอดทั้งปี โดยคะแนนสะสมพิเศษจะเพิ่มมูลค่าพร้อมๆกับจำนวนปีที่ท่านคงสมาชิกภาพกับธนาคารฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม