บริการบริหารความมั่งคั่ง วางแผนการเงิน และอื่นๆ - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย บริการบริหารความมั่งคั่ง วางแผนการเงิน และอื่นๆ - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย บริการบริหารความมั่งคั่ง วางแผนการเงิน และอื่นๆ - ซิตี้โกลด์ ประเทศไทย

การบริหารการลงทุน

ซิตี้โกลด์ เราพร้อมผลักดันทุกเป้าหมายทางการลงทุนของคุณให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความเชี่ยวชาญเปี่ยมประสบการณ์จากสถาบันการเงินระดับโลกยาวนานมากกว่า 200 ปี เราคือเครือข่ายที่ไม่หยุดหมุนไปพร้อมกับโลก เพื่อให้ผลตอบแทนของคุณ เติบโตอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

เริ่มการลงทุนวันนี้ เพื่อผลตอบแทนในอนาคต ติดต่อเราเพื่อวางแผนการลงทุนของคุณ

การจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพทั้งบัญชีเดี่ยวและร่วมเพื่อสนองความต้องการทางการเงินของท่าน

อ่านต่อ >
 • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลบาท
 • บริหารการเงินของท่านอย่างสะดวกสบายผ่านทาง ATM, อินเตอร์เน็ต และซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง
 • เบิกถอนเงินสดทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM ด้วยบัตรATMธนาคารซิตี้แบ้งก์

ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนที่เครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ Australia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay, Peru และ Kazakhstan ซึ่งรายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เป็นเจ้าของเอทีเอ็ม เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อความสะดวกในการจัดการเงินตราต่างประเทศ

อ่านต่อ >
 • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ, ดอลลาร์ออสเตรเลีย,ดอลลาร์สิงค์โปร์, ดอลลาร์ฮ่องกง, เยน, ปอนด์สเตอร์ลิง, ยูโร, หรือสวิสฟรังค์
 • วงเงินสูงสุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารซิตี้แบงก์

บัญชีเงินตราต่างประเทศไม่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารฯ เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน

การจัดการทางการเงินทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมเพือสนองความต้องการทางการเงินของท่าน

อ่านต่อ >
 • ไม่มีดอกเบี้ย
 • คล่องตัวกว่าด้วยการเบิกถอนเงินด้วยเช็ค เบิกและถอนเงินสดทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านเครื่อง ATM พร้อมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีบัตรATMธนาคารซิตี้แบ้งก์

ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอนที่เครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ยกเว้นเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ในประเทศ Australia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, Uruguay, Peru และ Kazakhstan ซึ่งรายชื่อประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีเบิกถอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ อาจมีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้เป็นเจ้าของเอทีเอ็ม เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

บัญชีเงินฝากประจำ

ลงทุนเงินฝากเพื่อผลตอบแทนที่มากกว่ากับเงินฝากประจำ

รับผลตอบแทนที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือยาวกับบัญชีเงินฝากประจำธนาคารซิตี้แบ้งก์ ท่านสามารถเลือกระยะเวลาและผลิตภัณฑ์หลากหลายตามความต้องการของท่าน

อ่านต่อ >
 • สามารถเปิดบัญชีเป็นสกุลบาท
 • รับผลตอบแทนที่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือยาวกับบัญชีเงินฝากประจำ ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ100,000บาท

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ

การลงทุน

กระจายความเสี่ยงในการลงทุนของคุณผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายที่คุณสามารถเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง

 • วางแผนพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • เลือกลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นกองทุนรวมที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Open Architecture Investment Platform
 • Citi Fund Explorer นวัตกรรมที่ช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย ค้นหา เปรียบเทียบ และวิเคราะห์กองทุนออนไลน์
 • ซื้อ ขาย กองทุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางซิตี้แบงก์ออนไลน์

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนในที่อาจทำให้ท่านสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการแปลงสกุลเงินกลับมาเป็นสกุลเงินในประเทศ อาจมีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานภาพทางการเงิน และระดับความเสียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอชักชวน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ หรือได้กระทำต่อบุคคลใดทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นต่อบุคคลนั้น เงื่อนไขของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ลงทุนต้องกรอกแบบฟอร์มที่มาพร้อมกับหนังสือชี้ชวนทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพมหานครและที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการทางธนาคารทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งข้อจำกัดความรับผิดของธนาคารฯ

ตราสารหนี้ คือตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้ และผู้ถือตราสารหนี้ ซึ่งสามารถออกโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับจากการให้กู้ยืมคือดอกเบี้ย ซึ่งเรียกว่าคูปอง ซึ่งมักจะได้รับสม่ำเสมอตามที่ได้มีการกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ต้น

 • นักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
 • นักลงทุนจะได้รับรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในรูปของดอกเบี้ยจ่ายและได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน
 • ตราสารหนี้รายตัวเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้
 • นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่นักลงทุนมีความมั่นใจและชื่นชอบได้โดยตรง

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคาร • ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ • การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน • ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน นักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ ควรทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น • อาจมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน สถานะการเงิน และ ระดับความเสี่ยงของตัวเองหรือไม่ • ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน และอาจไม่ขายในทุกเขตอำนาจรัฐ • เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือการเสนอเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือสมัครใช้ ซึ่งหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการ และไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวให้ระดมทุนหรือเงินฝาก ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งคำเสนอเช่นนั้นเป็นหรืออาจจะเป็นการต้องห้าม ข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องรายงาน ขออนุมัติ ขอรับอนุญาต หรือขอความยินยอมตามกฎหมาย • การสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนและข้อตกลงที่เจาะจง • การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทั้งหมดจะต้องทำในเอกสารการสมัครที่มาพร้อมกับเอกสารข้อมูลการลงทุน เอกสารข้อมูลการลงทุนมีอยู่ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ • คำเตือน เงื่อนไข และข้อตกลงของซิตี้แบงก์ใช้กับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

แผนการลงทุนรายเดือนแบบสม่ำเสมอเป็นการสร้างวินัยในการลงทุน โดยลงทุนด้วยจำนวนเงินเท่าๆ กันเป็นประจำเพื่อลดความผันผวนจากการขึ้นและลงของราคาหลักทรัพย์ ซึ่งในระยะยาวท่านจะพบว่าต้นทุนในการลงทุนลดลง

อ่านต่อ >
 • เพื่อความสบายใจของท่าน การลงทุนแบบรายเดือนโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ท่านบรรลุจุดประสงค์ทางการเงินในระยะยาว
 • สามารถจัดการกับจังหวะของตลาด และลดปัจจัยทางด้านอารมณ์จากการตัดสินใจลงทุนของท่าน
 • การลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีระเบียบวินัยนั้นจะช่วยให้ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดเมื่อใดก็ตามที่ตลาดมีราคาขึ้น

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคาร • ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ • การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน • ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน นักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ ควรทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น • อาจมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน สถานะการเงิน และ ระดับความเสี่ยงของตัวเองหรือไม่ • ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน และอาจไม่ขายในทุกเขตอำนาจรัฐ • เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือการเสนอเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือสมัครใช้ ซึ่งหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการ และไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวให้ระดมทุนหรือเงินฝาก ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งคำเสนอเช่นนั้นเป็นหรืออาจจะเป็นการต้องห้าม ข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องรายงาน ขออนุมัติ ขอรับอนุญาต หรือขอความยินยอมตามกฎหมาย • การสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนและข้อตกลงที่เจาะจง • การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทั้งหมดจะต้องทำในเอกสารการสมัครที่มาพร้อมกับเอกสารข้อมูลการลงทุน เอกสารข้อมูลการลงทุนมีอยู่ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ • คำเตือน เงื่อนไข และข้อตกลงของซิตี้แบงก์ใช้กับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

วางแผนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณของคุณ ด้วยการลงทุนระยะยาว ที่ให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน

อ่านต่อ >

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน