สมัครผลิตภัณฑ์การลงทุน

เพื่ออิสรภาพ และทางเลือก
ทางการเงินที่หลากหลายขึ้น

 สมัครผลิตภัณฑ์การลงทุนซิตี้แบงก์ทางออนไลน์ตอนนี้เลย

คู่คิดทางการวางแผน
และบริหารจัดการทางการเงิน

คู่คิดทางการวางแผน
และบริหารจัดการทางการเงิน

มีทีมวิจัยระดับโลกคอยให้คำปรึกษาทางด้านการเงินที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย

พอร์ตการลงทุนของคุณควรที่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

เพียงคุณกรอกแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซด์นี้ คุณจะได้รับสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง รวมทั้งพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ

 • * ข้อมูล ที่ต้องกรอก
 • ชื่อ*:

 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ*:

 • อีเมล*:

 • ที่พักอาศัย:

 • สัญชาติ:

 • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง ("ธนาคารยูโอบี") ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ "ซิตี้" โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า "Citi / ซิตี้" "Citibank / ซิตี้แบงก์" "Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป" ดีไซน์โค้งสีแดงด้านบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

  ข้าพเจ้าตกลงให้ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อข้าพเจ้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารและข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุไว้ใน ประกาศความเป็นส่วนตัวของธนาคาร

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้าประสงค์ให้ดำเนินการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้