สมัครผลิตภัณฑ์การลงทุน

เพื่ออิสรภาพ และทางเลือก
ทางการเงินที่หลากหลายขึ้น

 สมัครผลิตภัณฑ์การลงทุนซิตี้แบงก์ทางออนไลน์ตอนนี้เลย

คู่คิดทางการวางแผน
และบริหารจัดการทางการเงิน

คู่คิดทางการวางแผน
และบริหารจัดการทางการเงิน

มีทีมวิจัยระดับโลกคอยให้คำปรึกษาทางด้านการเงินที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่าย

พอร์ตการลงทุนของคุณควรที่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

เพียงคุณกรอกแบบฟอร์มบนหน้าเว็บไซด์นี้ คุณจะได้รับสิทธิ์ในการทำแบบทดสอบเพื่อวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง รวมทั้งพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับคุณโดยเฉพาะ

  • * ข้อมูล ที่ต้องกรอก
  • ชื่อ*:

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือ*:

  • อีเมล*:

  • ที่พักอาศัย:

  • สัญชาติ:

เงื่อนไข: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน