การลงทุนพันธบัตร

พันธบัตร - ได้รับรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุนพันธบัตร - ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับซิตี้แบงก์ ประเทศไทย

ตราสารหนี้คืออะไร

ตราสารหนี้ คือตราสารการเงินที่เป็นสัญญาแสดงความเป็นหนี้ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้ และผู้ถือตราสารหนี้ ซึ่งสามารถออกโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ ผลตอบแทนที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับจากการให้กู้ยืมคือดอกเบี้ย ซึ่งเรียกว่าคูปอง ซึ่งมักจะได้รับสม่ำเสมอตามที่ได้มีการกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยไว้ตั้งแต่ต้น

ทำไมต้องลงทุนในตราสารหนี้

 • นักลงทุนสามารถคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ได้มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก
 • นักลงทุนจะได้รับรายได้จากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในรูปของดอกเบี้ยจ่ายและได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน
 • ตราสารหนี้รายตัวเป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้
 • นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทที่นักลงทุนมีความมั่นใจและชื่นชอบได้โดยตรง
รายชื่อตราสารหนี้

ซิตี้แบงก์ขอนำเสนอประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ด้วยตราสารหนี้ของบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัทที่มีชื่อเสียงและมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงจากทั่วโลก คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อตราสารหนี้ทั้งหมด

กองทุนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในการเลือกซื้อ

Apple Inc (AAPL)

Highlight:

 • Apple Designs, manufactures and markets mobile communication and media devices, personal computers and portable digital music players, and sells a variety of related software
 • The world largest Technology company by revenue in 2015
 • Strong credit rating
Maturity date : 3 May 2023 S&P Credit Rating : AA+
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Computers
Citibank Risk Rating : 2 Minimum Piece : USD2,000
Issuer Country : United States Minimum Incremental : USD1,000
The Walt Disney Company (DIS)

Highlight:

 • World’s largest media company represents its strong brand reputation and value
 • Creating variety of revenue segments through its subsidiaries and affiliates include media networks, parks and resorts, studio entertainment, consumer product and interactive media
 • Strong credit rating
Maturity date : 17 Sep 2025 S&P Credit Rating : A
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Media
Citibank Risk Rating : 2 Minimum Piece : USD2,000
Issuer Country : United States Minimum Incremental : USD1,000
Societe Generale (SOCGEN)

Highlight:

 • One of the leading financial services group in Europe
 • Engaged in retail banking, corporate and investment banking, financial services, insurance, private banking and asset management
 • Substantial growth in net banking income driven by the commercial dynamism of all the businesses
Maturity date : 19 May 2026 S&P Credit Rating : BBB
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Banks
Citibank Risk Rating : 3 Minimum Piece : USD200,000
Issuer Country : France Minimum Incremental : USD1,000
JP Morgan Chase & Co (JPM)

Highlight:

 • America’s biggest bank with significant global presence
 • Sizable market share for all of its primary businesses which include corporate and investment banking, asset management, retail and commercial banking
 • Positive guidance on overall year-on-year growth of loan portfolio
Maturity date : 1 May 2023 S&P Credit Rating : BBB+
Yield to Maturity p.a. : Click here Category : Banks
Citibank Risk Rating : 3 Minimum Piece : USD1,000
Issuer Country : United States Minimum Incremental : USD1,000

ที่มาของข้อมูล: Form 10-K รายงานประจำปี 2015, หนังสือชี้ชวนของตราสารหนี้, Fortune Global 500

สมัครที่นี่

สมัครเลยตอนนี้ และเลือกลงทุนในพันธบัตรที่ดีที่สุดจากซิตี้แบงก์

สะดวกยิ่งขึ้นกับสาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-081-099902-081-0999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-079-850002-079-8500
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-078-744402-078-7444

สมัครวันนี้

หมวดคำถามที่พบบ่อย

อัตราผลตอบแทนปัจจุบันของพันธบัตรสามารถอธิบายได้ว่าเป็นอัตราของดอกเบี้ยรายปีที่ได้รับ เทียบกับราคาพันธบัตรที่แท้จริงตามราคาตลาด โดยอัตราผลตอบแทนปัจจุบันมีการระบุเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น หากราคาตลาด ณ ปัจจุบันคือ 1,000 บาท และจ่ายดอกเบี้ยที่ 70 บาทต่อปี อัตราผลตอบแทนปัจจุบันของพันธบัตรนั้น ๆ ก็จะเท่ากับ 7%.

เมื่อคุณขายพันธบัตรและซื้อตราสารหนี้อีกรายการหนึ่งที่มีมูลค่าทางการตลาดเหมือนกัน นั่นคือสวอปพันธบัตร ซึ่งโดยทั่วไป มักมีการทำสวอปเพื่อปรับเปลี่ยนการถึงกำหนด เพิ่มคุณภาพเครดิต เป็นต้น

เมื่อมีการออกตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาพาร์หรือมูลค่าที่ตราไว้ นั่นคือตราสารหนี้ปรับลดหรือ Discount Bond

คลิกที่นี่เพื่อดูผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆของธนาคารซิตี้แบงก์

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน • การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคาร • ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ • การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน • ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ • ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต • หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

นักลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศ ควรทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศกลับมาเป็นสกุลเงินท้องถิ่น • อาจมีการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรตระหนักว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนสกุลเงินต่างประเทศเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุน สถานะการเงิน และ ระดับความเสี่ยงของตัวเองหรือไม่ • ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน และอาจไม่ขายในทุกเขตอำนาจรัฐ • เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือการเสนอเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือสมัครใช้ ซึ่งหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการ และไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวให้ระดมทุนหรือเงินฝาก ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งคำเสนอเช่นนั้นเป็นหรืออาจจะเป็นการต้องห้าม ข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องรายงาน ขออนุมัติ ขอรับอนุญาต หรือขอความยินยอมตามกฎหมาย • การสมัครสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดต้องเป็นไปตามเงื่อนและข้อตกลงที่เจาะจง • การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนทั้งหมดจะต้องทำในเอกสารการสมัครที่มาพร้อมกับเอกสารข้อมูลการลงทุน เอกสารข้อมูลการลงทุนมีอยู่ที่ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพ • คำเตือน เงื่อนไข และข้อตกลงของซิตี้แบงก์ใช้กับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร