กองทุนรวม

กองทุนรวมคืออะไร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้วิเคราะห์การเติบโตทางการเงินด้วยการลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวมคือ การระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนรายย่อย บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพ โดยลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ เงินฝาก ตั๋วเงิน หรือ พันธบัตรต่างๆ ซึ่งต้องการได้รับผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ โดยให้ผลตอบแทนของการลงทุนอยู่ในรูปของ กำไรส่วนเกินทุน และเงินปันผล

 • วางแผนพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายด้วยผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
 • เลือกลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งล้วนแต่เป็นกองทุนรวมที่จัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน Open Architecture Investment Platform
 • Citi Fund Explorer นวัตกรรมที่ช่วยให้การวิเคราะห์และเปรียบเทียบกองทุนกลายเป็นเรื่องง่าย
 • ซื้อ ขาย กองทุนออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางซิตี้แบงก์ออนไลน์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภายในประเทศ

 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจากต่างประเทศ

 • Wellington Management
 • Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
 • BlackRock Global Funds
 • UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
 • JP Morgan Asset Management
 • Invesco Asset Management
 • PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
 • ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
 • SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
 • Allianz Global Investors
 • Franklin Templeton Investments
 • Fidelity International
 • Pictet Asset Management (Hong Kong) Ltd
เครื่องมือ วิเคราะห์กองทุน

ค้นหากองทุนด้วย Citi Fund Explorer – เครื่องมือวิเคราะห์กองทุน ที่ให้ท่านสามารถค้นหากองทุน พร้อมทั้งแสดงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบกองทุนทีท่านสนใจ รวมไปถึงดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน

จุดเด่นของ Citi Fund Explorer

 • เข้าถึงข้อมูลกองทุนทั้งหมดที่ทางซิตี้แบงก์นำเสนอ
 • เปรียบเทียบผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนที่ท่านเลือก
 • ดาวโหลดเอกสารกองทุนล่าสุด เช่น หนังสือชี้ชวนกองทุน และรายงานประจำปีในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  (ขึ้นอยู่กับข้อมูลของทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน)

เปรียบเทียบ - กองทุนรวม, กองทุน LTF, กองทุนรวมตราสารทุน

กราฟแสดงการเปรียบเทียบราคากองทุนเทียบกับผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดสรรประเภทสินทรัพย์

เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกองทุนในรูปแบบตารางและกราฟอาทิเช่น

 • ระดับการขาดทุนสูงสุด และความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน
 • ชนิดสินทรัพย์, กลุ่มอุตสาหกรรม, และการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ
 • ผลตอบแทนต่อปี, ความผันผวน และอัตราส่วนของชาร์ป
 กราฟแสดงการวิเคราะห์การจัดสรรประเภทสินทรัพย์ของกองทุน กราฟแสดงการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกองทุน

สมัครที่นี่

ซื้อและลงทุนในกองทุนกับซิตี้แบงก์

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-081-099902-081-0999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-079-850002-079-8500
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-078-744402-078-7444

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารฯ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนในที่อาจทำให้ท่านสูญเสียเงินต้นเมื่อมีการแปลงสกุลเงินกลับมาเป็นสกุลเงินในประเทศ อาจมีการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับบางสกุลเงินเป็นครั้งคราว ผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ ทั้งนี้ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานภาพทางการเงิน และระดับความเสียงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอชักชวน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ หรือได้กระทำต่อบุคคลใดทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นต่อบุคคลนั้น  เงื่อนไขของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนเป็นไปตามที่กำหนด ผู้ลงทุนต้องกรอกแบบฟอร์มที่มาพร้อมกับหนังสือชี้ชวนทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารซิตี้แบงก์สาขากรุงเทพมหานครและที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการทางธนาคารทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งข้อจำกัดความรับผิดของธนาคารฯ