พอร์ตการลงทุน

ออกแบบและจัดพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อตัวเลือกทางการเงินที่ดีกว่า

ผู้ชายวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่สร้างและจัดการที่ซิตี้แบงก์

โอกาสในการสร้างพอร์ตการลงทุนของท่าน

ใครที่สามารถจะเป็นนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ? คำตอบคือ...ทุกคนสามารถที่จะเป็นได้!!! ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความสำเร็จในการลงทุน เพียงท่านมีการวางแผนการลงทุนที่ดี และมีความแน่วแน่ต่อแนวทางการลงทุนนั้น
หากท่านเพิ่งเริ่มที่จะลงทุน ท่านอาจจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลงทุนที่ไหน เพียงท่านพิจารณาแนวทางการลงทุนตามที่เราจะขอนำเสนอ ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนและตรงประเด็น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเพิ่มพูนสินทรัพย์และความมั่งคั่ง ภายใต้พอร์ต การลงทุนที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบของสินทรัพย์ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

โมเดลพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุน

ที่ซิตี้แบงก์ เราเชื่อมั่นว่าการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากการวางแผนการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ดี และมีความหลากหลาย เราจึงแนะนำให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจช่วยในการลดความเสี่ยงจากการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการลงทุนของท่าน เรามีความยินดีที่จะนำเสนอแนวทางการวางแผนการลงทุนตามโมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ ที่จะช่วยให้ท่านจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวม และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมืออ้างอิงเพื่อประเมินมูลค่าการลงทุนในรอบระยะเวลา หรือเพื่อการลงทุนในอนาคต

การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวมคืออะไร

การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวม คือการกำหนดว่าควรลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทผ่านกองทุนรวมอย่างไร เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน

แม้ว่าการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนในกองทุนรวมให้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุน จะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงที่มาพร้อมกับระดับผลตอบแทนที่คาดหวัง แต่ก็มิได้หมายความจะขจัดความเสี่ยงหรือป้องกันการสูญเสียเงินลงทุนได้อย่างสิ้นเชิง อีกทั้งไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนหรือระดับความเสี่ยงใดๆ

เพิ่มความมั่งคั่งจากการลงทุนทั่วโลก

ขอนำเสนอมุมมองของซิตี้ในการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ และทางเลือกในกองทุนรวมที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกกองทุนรวมที่เหมาะสมสำหรับพอร์ตการลงทุนของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านมีโอกาสกระจายความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการลงทุนภายในประเทศเพียงอย่างเดียว

กราฟที่แสดงมุมมองของซิตี้เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์สินในการลงทุน
รายละเอียด

พิจารณาบริการต่อไปนี้เพื่อการจัดพอร์ตการลงทุน

  • กำหนดเป้าหมายของการลงทุนของท่าน
  • กำหนดช่วงเวลาที่ท่านตั้งใจจะลงทุน
  • พิจารณาลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท
  • การลงทุนที่เน้นกระแสรายได้ที่มั่นคง
  • การลงทุนที่เน้นเรื่องการเจริญเติบโต
  • ผลตอบแทนที่สูง มักจะตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน
  • ความผันผวนของการลงทุน
  • กำหนดกลยุทธ์การลงทุน – และยึดถือในแนวทางนั้น

ทัศนคติในการลงทุน

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติในการลงทุนของซิตี้แบงก์ตามตารางด้านล่าง

IR1 แบบไม่มีความเสี่ยง นักลงทุนที่คาดหวังให้พอร์ทโฟลิโอการลงทุนมีความผันผวนต่ำในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยทั่วไปมักจะต้องการซื้อสินทรัพย์การลงทุนที่มีการประกาศราคาเป็นประจำและมีโอกาสที่จะสามารถขายคืนได้อย่างรวดเร็ว (โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์) ณ ราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตลาดที่ตรวจสอบได้
IR2 แบบความเสี่ยงต่ำ นักลงทุนที่สามารถยอมรับพอร์ทโฟลิโอการลงทุนที่ติดลบเล็กน้อยในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยทั่วไปมักจะต้องการซื้อสินทรัพย์การลงทุนที่มีการประกาศราคาเป็นประจำและมีโอกาสที่จะสามารถขายคืนได้อย่างรวดเร็ว (โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์) แม้ว่านักลงทุนอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น
IR3 แบบความเสี่ยงปานกลาง นักลงทุนที่สามารถยอมรับพอร์ทโฟลิโอการลงทุนที่ติดลบปานกลาง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้การลงทุนได้มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว โดยทั่วไปมักจะต้องการซื้อสินทรัพย์การลงทุนที่มีการประกาศราคาเป็นประจำและมีโอกาสที่จะสามารถขายคืนได้อย่างรวดเร็ว (โดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์) โดยได้ราคาแน่นอนหรือใกล้เคียงกับราคาเฉลี่ยตลาด แม้ว่านักลงทุนอาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและสภาพคล่องน้อย
IR4 แบบความเสี่ยงสูง นักลงทุนที่สามารถยอมรับพอร์ทโฟลิโอการลงทุนที่จะติดลบมากในช่วงระยะเวลา 1 ปีเพื่อให้การลงทุนได้มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว และยินดีที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจขายคืนได้ยาก หรือปิดในระยะสั้น หรือมีราคาไม่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง
IR5 แบบความเสี่ยงสูงมาก นักลงทุนที่สามารถยอมรับราคาติดลบมาก และมีความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนทั้งหมด ในช่วงระยะเวลา 1 ปี และยินดีที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจขายคืนได้ยาก หรือปิดเป็นระยะเวลานาน หรือมีราคาไม่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง
IR6 แบบความเสี่ยงสูงพิเศษ นักลงทุนที่สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงที่จะสูญเงินทั้งหมดในช่วงระยะเวลา 1 ปี และอาจจะต้องเพิ่มเงินลงทุนเนื่องจากสูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกเพื่อปรับพอร์ตการลงทุน และยินดีที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจขายคืนได้ยาก หรือปิดเป็นระยะเวลานาน หรือมีราคาไม่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่ง
สมัครที่นี่

ติดต่อเราเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-081-099902-081-0999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-677-499902-677-4999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-079-744402-079-7444

คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์การลงทุนนี้ (1) ไม่ได้รับการรับประกันโดยหน่วยงานใดๆ ของรัฐ (2) ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ และไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของสถาบันเงินฝาก และ (3) มีความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการอื่นใด และไม่ใช่การโน้มน้าวเพื่อระดมทุนหรือเงินฝากใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเผยแพร่ข้อมูล การทำคำเสนอ หรือการชักชวน โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูล หรือการทำคำเสนอเช่นว่านั้นไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ หรือได้กระทำต่อบุคคลใดทั้งที่กฎหมายห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นต่อบุคคลนั้น ผู้ลงทุนที่ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ ควรรับทราบถึงความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุน ผลิตภัณฑ์การลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีขายในทุกเขตอำนาจรัฐ

การกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจลงทุน และอาจมีผลในการช่วยลดความเสี่ยง การวิเคราะห์บัญชีการลงทุนของท่านที่มีกับธนาคารฯ เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายปัจจัยที่ใช้ประเมินว่าพอร์ตการลงทุนของท่านมีการกระจายความเสี่ยงเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นท่านควรศึกษาและวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนทั้งหมดเพื่อให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการกระจายความเสี่ยง และบรรลุเป้าหมายการลงทุนของท่าน หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนและแนวทางลดความเสี่ยง และ/หรือความผันผวน กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของท่าน

โมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ไม่ใช่รายการส่งเสริมการขายหรือการเสนอขาย แต่เป็นเพียงคำแนะนำเพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงเท่านั้น โมเดลพอร์ตการลงทุน: (1) ไม่มีผลผูกผันใดๆ กับลูกค้า (2) ธนาคารฯ ไม่ได้ติดตามผลการลงทุนให้แก่ลูกค้าของธนาคารฯ เป็นรายบุคคล และ (3) ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการของลูกค้ารายบุคคล โมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ไม่สามารถแนะนำให้แก่บุคคลอเมริกันและอาจไม่มีในทุกเขตอำนาจรัฐ

เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้เป็นการชี้ชวนหรือการเสนอเพื่อให้ได้มา ซื้อ หรือสมัครใช้ ซึ่งหลักทรัพย์ การลงทุนหรือบริการ และไม่ใช่เพื่อโน้มน้าวให้ระดมทุนหรือเงินฝาก ข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ใช่คำเสนอขายในเขตอำนาจรัฐใดๆ ที่ซึ่งคำเสนอเช่นนั้นเป็นหรืออาจจะเป็นการต้องห้าม ข้อจำกัด หรืออยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่จะต้องรายงาน ขออนุมัติ ขอรับอนุญาต หรือขอความยินยอมตามกฎหมาย แม้ว่าธนาคารฯ จะได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดตามสมควรแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลในเอกสารนี้ ณ วันที่ระบุในเอกสาร มีความถูกต้อง ธนาคารฯ ไม่ขอรับผิดชอบในความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์ การใช้ หรือการอ้างอิงซึ่งข้อมูล รวมถึงไม่ผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับจริงอาจแตกต่างไปจากการประมาณการ การคาดการณ์ ความคิดเห็น หรือความคาดหวังตามที่ปรากฎในเอกสารนี้ อย่างมีนัยสำคัญ

ท่านรับทราบ และตกลงว่าโมเดลพอร์ตการลงทุนที่อ้างอิงในเอกสารนี้เป็นเพียงการอ้างอิงในการจัดสรร สินทรัพย์เพื่อการลงทุนตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายในการลงทุนของท่าน โมเดลพอร์ตการลงทุน ไม่ได้ถูกกำหนดขึ้นตามความต้องการเฉพาะบุคคลของท่าน โมเดลพอร์ตการลงทุนนี้ถูกนำเสนอให้แก่ท่าน โดยมิได้คำนึงถึงพอร์ตการลงทุนที่ท่านมีหรืออาจจะมีอยู่ท่านรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่าโมเดลพอร์ต การลงทุนถูกนำเสนอ ณ เวลาหนึ่ง และธนาคารฯ จะไม่ติดตามผลการลงทุนเป็นรายบุคคลให้แก่ท่าน ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่และไม่ผูกพันที่จะต้องทบทวนจัดการ หรือติดตามการลงทุนของท่าน อีกทั้งไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบการลงทุนของท่านกับโมเดลพอร์ตการลงทุน ท่านรับทราบและตกลงต่อไปว่าโมเดลพอร์ตการลงทุนไม่ใช่การให้บริการแนะนำการลงทุนหรือ บริการจัดการกองทุน ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบสำหรับการตัดสินใจในการลงทุนของท่านเอง และท่านจะไม่พึ่งพิงเฉพาะแต่เพียงข้อมูลของธนาคารฯ หรือตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของธนาคารฯ ไม่ว่าสำหรับการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และ/หรือการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนดังกล่าวของท่าน

หมายเหตุ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่ปรากฎในโมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์ฉบับนี้เผยแพร่ในประเทศไทยโดยบริษัทในกลุ่มซิตี้ ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ซิตี้มิได้กำหนดหรือชี้ชวนการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดโดยเฉพาะเจาะจง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคารฯ การลงทุนมีความเสี่ยง รวมทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

โมเดลพอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการลงทุนผ่านกองทุนรวมของท่านเท่านั้น มิได้ก่อให้เกิดผลผูกพัน ความรับผิดชอบ หรือความรับผิดใดๆตามกฎหมาย ระหว่างธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพมหานครกับท่าน โมเดล
พอร์ตการลงทุนของซิตี้แบงก์อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ และขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามปกติ