โปรโมชั่นการลงทุน

โปรโมชั่นการลงทุน

โปรโมชั่นการลงทุน

โปรโมชั่นการลงทุน

สนใจรายละเอียดโปรโมชั่นใหม่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-081-0999

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ท่านสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
  สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทร: 02-081-099902-081-0999
  ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
  เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร: 02-079-850002-079-8500
  ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
  เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  โทร: 02-078-744402-078-7444
// language switcher function thswitch() { var currentPageUrl=document.location; var expr=/[/en/]/; var cpUrl = new String(currentPageUrl); if(expr.test(cpUrl)) { var i=cpUrl.lastIndexOf("/en/"); var url=(cpUrl.substring(0,i))+"/"+(cpUrl.substring(i+4)); window.location.href=url; } } function eng() { var currentPageUrl=document.location; var expr=/[/th/]/; var cpUrl = new String(currentPageUrl); var expr1=/[_th]/; var expr2=/[_th]/; if(expr.test(cpUrl)) { if(cpUrl.indexOf('/th/')>0) { var i=cpUrl.lastIndexOf("/th/"); var url=(cpUrl.substring(0,i))+"/en/"+(cpUrl.substring(i+4)); if(url.lastIndexOf("_th")!=-1) { var j=url.lastIndexOf("_th"); url=(url.substring(0,j))+"_en"+(url.substring(j+3)); } window.location.href=url; } else if(cpUrl.indexOf('global_docs')>0) { var i=cpUrl.lastIndexOf("_th"); var url=(cpUrl.substring(0,i))+"_en"+(cpUrl.substring(i+3)); window.location.href=url; } else { window.location.href="/en/wealth-management/investments/promotion/"; } } }