การวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ

ผู้ขายวิเคราะห์พอร์ตการลงทุนที่สร้างและจัดการที่ซิตี้แบงก์

กราฟที่แสดงมุมมองของซิตี้เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพย์สินในการลงทุน

ออกแบบและจัดพอร์ตการลงทุนของคุณเพื่อตัวเลือกทางการเงินที่ดีกว่า

ทุกคนต่างคาดหวังถึงวัยเกษียณ– ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทำในสิ่งที่เคยหวังไว้ ที่เราไม่มีโอกาสได้ทำในช่วงวัยทำงาน

หลายท่านในวัยเกษียณหากขาดความมั่นคง ท่านก็อาจจะไม่สามารถท่องเที่ยว ทำงานอดิเรก หรือมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายกับเพื่อนและครอบครัวได้ ดังนั้น การเริ่มวางแผนลงทุนระยะยาวตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยทำงาน จะเพิ่มความมั่งคั่งในอนาคตให้แก่ท่านเพื่อชีวิตที่มีความสุขในวัยเกษียณ

ถ้าหากท่านมีเงินออมเพื่อวัยเกษียณไม่เพียงพอ ท่านอาจต้องทำงานในระยะเวลาที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งอาจต้องลดความฝันที่ต้องการทำในวัยเกษียณ

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับ Total Wealth Advisor เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายทางการเงิน และติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายเหล่านั้นได้

จัดแบ่งพอร์ตการลงทุน

คำนวณ
กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

พิจารณาบริการต่อไปนี้เพื่อการจัดพอร์ตการลงทุน

  • ลงทุนติดต่อกันทุกปี
  • ขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่ออายุตั้งแต่ 55 ปี และลงทุนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
  • ไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นหลักประกัน

ประโยชน์ในการลงทุน:

  • นำเงินทุนไปลดหย่อนภาษีได้ต้องไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี หรือ ไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อปี แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ได้รับในแต่ละปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินสะสมที่ ผู้ลงทุนจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. แล้วจะต้องมีจำนวนรวมไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น ตามประกาศของกรมสรรพากร

เหมาะสำหรับ:

  • ท่านที่ต้องการเก็บออมเพื่อการเกษียณอายุและต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สมัครที่นี่

ติดต่อเราเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน

สะดวกยิ่งขึ้นกับ 3 สาขาของเราวันนี้

ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
สถานที่ตั้ง: เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แแขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-081-099902-081-0999
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 4, 4/1-2, 4/4 ชั้น 4 ห้อง B411-12 แบงก์โซน ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02-079-850002-079-8500
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขาเดอะคริสตัล
เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทร: 02-078-744402-078-7444

Disclaimers:

การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิติ้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน