สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

  • เลือกประเภทบัตร
  • ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข
  • กรอกข้อมูล
  • สร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
  • ยืนยันการสมัคร

โปรดตรวจสอบข้อมูลบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอกนิกส์ ได้ที่นี่


สมัครทันที

  • ขั้นตอนที่ 1 : เลือกประเภทบัตร

  • ขั้นตอนที่ 2 : ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

  • ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูล

  • ขั้นตอนที่ 4 : สร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

  • ขั้นตอนที่ 5 : ยืนยันการสมัคร

1