สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ

 • กรอกหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เรดดี้เครดิต/บัตรเครดิต
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดตกลงยอมรับเงื่อนไข
 • กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time PIN)
 • สร้างรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)
 • ตั้งรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) หรือกดข้ามขั้นตอน
 • ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

โปรดตรวจสอบข้อมูลบริการทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่นี่


สมัครทันที

 • ขั้นตอนที่ 1 : กรอกหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม/เรดดี้เครดิต/บัตรเครดิต

 • ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลส่วนตัวและกดตกลงยอมรับเงื่อนไข

 • ขั้นตอนที่ 3 : กดเลือกเมนู “SMS OTP” เพื่อรับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (One-Time PIN) และ กรอกรหัสผ่านที่ได้รับ

 • ขั้นตอนที่ 4 : สร้างรหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

 • ขั้นตอนที่ 5 : ตั้งรหัสเอทีเอ็ม (ATM PIN) หรือกด “ข้าม” เพื่อข้ามขั้นตอนนี้ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งหรือเปลี่ยนแปลงรหัสเอทีเอ็ม

 • ขั้นตอนที่ 6 : ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

1