ซิตี้ เพรสทีจ + ซิตี้โกลด์*

Better together

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 80,000 คะแนน
และรับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้ เพรสทีจ เมื่อสมัครเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์

สมัครเลย!

เริ่มก้าวแรกเพื่อรับสิทธิประโยชน์

โปรดใส่ข้อมูลการติดต่อของท่าน เราจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ท่านกรอกข้อมูลข้างต้นไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใหม่อีกครั้ง
สนใจสมัครซิตี้โกลด์

*ลูกค้าซิตี้โกลด์ หมายถึง ลูกค้าที่มียอดบัญชี และ/หรือการลงทุนรวมกับธนาคารฯมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป

ข้อเสนอสุดพิเศษ เฉพาะลูกค้าซิตี้ เพรสทีจ
ที่เปิดบัญชีซิตี้โกลด์

CITIGOLD CITI PRESTIGE

โปรโมชั่นสมัครบัตร

รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดสูงถึง 80,000 คะแนน* (จากปกติ 50,000 คะแนน)

ดับเบิ้ลอัพคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด

รับคะแนนสะสมเท่าตัวสูงสุด 6X เมื่อใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ* (จากปกติ 3X)

เอกสิทธิ์พิเศษค่าธรรมเนียมรายปี

รับเอกสิทธิ์ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจสุดพิเศษ*

คะแนนสะสมประจำปีพิเศษ

รับคะแนนสะสมพิเศษสูดถึง 5% จากยอดใช้จ่ายตลอดปี* (จากปกติ 2%)

รับดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี

สำหรับเงินฝากประจำ 3 เดือน*

Citigold®

โลกการลงทุน คุณวางใจเรา

ที่ปรึกษาการลงทุน
ที่ปรึกษาการลงทุน

การจัดการทางการเงินตามความต้องการและเป้าหมายทางการเงินอย่างรอบด้านที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับท่าน

บทวิเคราะห์การลงทุน
บทวิเคราะห์การลงทุน

มีบทวิเคราะห์ ข่าวสารเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนมารวมไว้เพื่อให้สามารถตัดสินใจวางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำ

ทีมที่ปรึกษา การลงทุน
ทีมที่ปรึกษา การลงทุน

ที่ปรึกษาการลงทุนและทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาการวางแผนและบริหารการลงทุนเพื่อให้ท่านไปสู่เป้าหมายทางการเงินตามแผนการที่วางไว้

สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์

ใช้ชีวิตในแบบพิเศษที่คุณเป็นคนกำหนด เปิดประสบการณ์ทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกับซิตี้โกลด์

สิทธิประโยชน์เหนือระดับ

สมาชิกคลับแมริออท รับส่วนลดสูงสุด 50% เมื่อรับประทานอาหารและส่วนลด 20% เมื่อจองห้องพัก ทั่วเอเชียแปซิฟิค
ข้อมูลเพิ่มเติม

เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและอาหารฟรี

รับเครดิตเงินคืน 150 บาทต่อเดือน ที่ Starbucks
ข้อมูลเพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์เหนือระดับ

รับสิทธิประโยชน์จาก World Mastercard© บริการห้องพักรับรอง LoungeKey™ และบริการด้านสนามบินอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อตกลงและเงื่อนไข

โปรโมชั่นดับเบิ้ลอัพ ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่

 1. โปรโมชั่นดับเบิ้ลอัพมีผลสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ที่เปิดบัญชีฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562 โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนจากทางธนาคาร เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากคะแนนสะสม/เงินคืนปกติ และคะแนนสะสม/เงินคืนโบนัสดังกล่าวจะถูกคำนวณจากการใช้จ่ายบัตรเครดิตนับตั้งแต่วันที่เป็นลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่จนถึงวันสรุปยอดบัญชี ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 2. ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ คือ ลูกค้าที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีเงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน และเป็นลูกค้าที่เปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 สิงหาคม 2562 ด้วยเงินใหม่ และมียอดเงินรวมในทุกบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนตามมูลค่าที่กำหนดตามตารางด้านบน ตลอดถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
 3. ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ต้องเป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ ซิมพลิซิตี้และบัตรเครดิตซิตี้ เมอร์เซเดส) และคงสถานภาพเป็นผู้ถือบัตรหลักตลอดระยะเวลาของโปรโมชั่น เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นนี้
 4. ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ที่เข้าตามเงื่อนไขข้อ 2 และ 3 จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากคะแนนสะสม/เงินคืนปกติ และคะแนนสะสม/เงินคืนโบนัส โดยคิดจากยอดใช้จ่ายตั้งแต่วันที่เป็นลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่ ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไม่นับรวมคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากโปรโมชั่นอื่นๆ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด และ/หรือเครดิตเงินคืนรวมเพิ่มสูงสุดต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดระยะเวลาของโปรโมชั่น โดยสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจจะได้รับคะแนนดับเบิ้ลอัพสูงสุด ตามรายละเอียด ดังนี้ สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้ (เริ่มต้น 1 ล้านบาท) 30,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด, สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ (เริ่มต้น 5 ล้านบาทถึง 9.99 ล้านบาท) 100,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด, สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ (ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) 200,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด
 5. ในกรณีที่ลูกค้าซิตี้โกลด์/ซิตี้ ไพรออริตี้ใหม่มียอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตซิตี้มากกว่า 1 ใบ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คำนวณคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด/เครดิตเงินคืนที่ลูกค้าจะได้รับเพิ่มให้เฉพาะบัญชีบัตรเครดิตที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละรอบการคำนวณ โดยแบ่งเป็น 4 รอบดังนี้
  • รอบการคำนวณที่ 1 รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 มีนาคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2562
  • รอบการคำนวณที่ 2: รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2562
  • รอบการคำนวณที่ 3: รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562
  • รอบการคำนวณที่ 4: รอบสรุปบัญชีระหว่าง 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 30 มกราคม 2563
  ทั้งนี้ หากลูกค้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดบนบัญชีบัตรเครดิตที่แตกต่างกันในแต่ละรอบการคำนวณ ธนาคารจะให้คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มโดยจำกัดตามสัดส่วนคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ดและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มตามตามตารางด้านบน ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมและ/หรือเครดิตเงินคืนเพิ่มภายใน 60 วันหลังจากวันสุดท้ายของแต่ละรอบการคำนวณที่กำหนดข้างต้น
 6. เงินใหม่ หมายถึงที่มาของเงินที่นำมาฝาก หรือลงทุนต้องเป็นเงินที่มาจากนอกธนาคาร เงินฝาก หรือเงินลงทุนที่โยกย้ายจากบัญชีภายในธนาคารไม่ถือว่าเป็นเงินใหม่
 7. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นต้องมิใช่บุคคลอเมริกัน
 8. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นต้องมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารภายในประเทศไทย
 9. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีร่วมเพื่อวัตถุประสงค์ของโปรโมชั่นนี้ ยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต ยอดเงินคงเหลือในบัญชี และธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นรายเดือนจะถูกคำนวณภายใต้เจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น โดยสิทธิประโยชน์จะมอบให้แก่เจ้าของบัญชีหลักที่เป็นลูกค้าธนาคารเท่านั้น
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

โปรโมชั่นคะแนนสะสมพิเศษสำหรับลูกค้า ซิตี้โกลด์ ที่สมัครบัตรซิตี้เพรสทีจ

 1. ลูกค้าได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 50,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากได้รับการอนุมัติ และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 7,900 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 553 บาท (ชำระจำนวนเต็ม)
 2. สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ที่มียอดเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 5-9.99 ล้านบาท จะได้รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ดพิเศษเพิ่มเติม 30,000 คะแนน และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด จะถูกโอนเข้าบัญชีบัตร ภายใน 60 วันหลังจากที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. ลูกค้าต้องคงสถานะซิตี้โกลด์ไว้ จนถึงวันที่ได้รับคะแนนสะสม
 4. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ได้กับบุคคลอเมริกัน
 5. คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 6. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้สมัครบัตรหลักที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เอกสิทธิ์ค่าธรรมเนียมพิเศษบัตรเครดิตซิตี้สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์

 1. ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและหรือเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป แต่น้อยกว่า 10 ล้านบาทจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ 1 ใบสำหรับค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปหลังจากเปิดใช้งาน
 2. ลูกค้าที่มียอดบัญชีเงินฝากและหรือเงินลงทุนรวมตั้งแต่ 10 ล้านขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ หรือบัตรเครดิตรอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ โดยลูกค้าสามารถเลือกยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตรฯ ได้เพียงใบเดียวเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องมีสถานะเป็นซิตี้โกลด์ และมียอดบัญชีเงินฝากและหรือเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปติดต่อกันเป็นเวลาตลอดทั้งปีจึงได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมบัตร
 4. ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ให้รายการส่งเสริมการขายนี้แก่ผู้ถือบัตรหลักที่บัตรได้รับการอนุมัติหลังวันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไปเท่านั้น
 5. ลูกค้าที่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องมิใช่บุคคลอเมริกัน
 6. ธนาคารซิตี้แบงก์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้ง หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้

โปรโมชั่นพิเศษคะแนนสะสมพิเศษประจำปีสำหรับลูกค้า ซิตี้โกลด์

คะแนนสะสมพิเศษประจำปีคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจใน 12 เดือนที่ผ่านมา x เปอร์เซ็นต์ตามรายเอียดด้านล่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และสมาชิกบัญชีซิตี้ โกลด์

ระยะเวลาการคงสมาชิกภาพ (ปี) 1 ปี 2-5 ปี > 5 ปี
บัตรเครดิตซิตี้ 0.5% 1% 2%
บัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้โกลด์ 1% 2% 5%

ตัวอย่าง: ท่านเป็นลูกค้าซิตี้โกลด์มา 8 ปี และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 1,000,000 บาท ใน 12 เดือนที่ผ่านมา ท่านจะได้รับอัตราคะแนนสมนาคุณประจำปีที่ 5% คือ 50,000 คะแนนซิตี้ รีวอร์ด (ยอดใช้จ่าย 12 เดือนที่ผานมา 1,000,000 บาท x อัตรา คะแนนสะสมพิเศษประจำปี 5%)

เงินฝากประจำแอ็บโซลูท

 1. ยอดเงินฝากขั้นต่ำของบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท เท่ากับ 100,000 บาท
 2. รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.citibank.co.th/th/banking/deposit-interest-rates-fees.htm ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตามประกาศของธนาคารซิตี้แบงก์ ณ วันที่ทำรายการฝากเงิน เงินฝากได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
 3. เมื่อบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ครบกำหนด 3 เดือน ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ได้
 4. หากลูกค้าถอนบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทก่อนครบกำหนด 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
 5. บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียว ภายใน 3 เดือนปฏิทินหลังจากที่เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

รับสูงสุด 80,000 คะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด*

สนใจสมัคร ซิตี้โกลด์