อัพเกรดบัตรเครดิต

อัพเกรดบัตรเครดิตของท่าน
เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

อัพเกรดบัตรเครดิตของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

อัพเกรดบัตรเครดิต

 • เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ของท่าน และเหมาะสมกับความต้องการของท่านในปัจจุบัน
 • สามารถอัพเกรดบัตรเครดิตฯได้ทุกประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดิม
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการอัพเกรดบัตรเครดิตฯ
สิทธิประโยชน์

อัพเกรดบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถเปลี่ยนบัตรเครดิตเพื่อผลตอบแทนที่แตกต่าง เพื่อเหมาะสมกับความต้องการและสถานะของท่านในปัจจุบัน ธนาคารซิตี้แบงก์ได้เสนอบัตรประเภทต่างๆ เช่นคะแนนสะสม เครดิตเงินคืน สะสมไมล์ และ ประเภทช็อปปิ้ง

ข้อควรรู้:

 • คะแนนสะสมจะไม่สามารถโอนไปยังบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่มได้ ลูกค้าจะต้องทำการแลกคะแนนทั้งหมดก่อนการอัพเกรด
 • ทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรใบใหม่ และจะเรียกเก็บเมื่อครบกำหนดรอบปีของบัตรใบเดิม
 • ในกรณีที่ลูกค้า มีรายการซื้อสินค้าที่หักยอดผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อร้านค้าเพื่อเปลี่ยนเบอร์บัตรด้วยตัวเอง

ท่านสามารถอัพเกรดบัตรของท่านไปยังบัตรที่แสดงต่อไปนี้

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์

ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
ซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่ม

ซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก
แพลตตินั่ม

รายได้ขั้นต่ำ : 15,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส

ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

รายได้ขั้นต่ำ: 50,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

รายได้ขั้นต่ำ : 30,000 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการอัพเกรดบัตรเครดิต:

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน
ช่องทางการส่งเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รอบระยะเวลาชำระเงินคืนสูงสุด 55 วัน หากชำระค่าใช้จ่ายในลักษณะผ่อนชำระ และ 45 วัน หากชำระตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน
 2. ธนาคารฯไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของบัตร (วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด) ธนาคารจะอนุมัติตาม ประเภทของบัตรที่เหมือนบัตรเดิม
 3. ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกเรียกเก็บ ณ เดือนครบรอบรายปีของบัตรใบเดิม โปรดดูรายละเอียดตาม ตารางสรุปค่าธรรมเนียม
 4. วงเงินที่ท่านได้รับหลังการอัพเกรดบัตรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นท่านจะแนบเอกสารทางการเงิน พร้อมใบสมัครการยกระดับบัตร มายังธนาคารฯ ทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบรายละเอียด การขอเพิ่มวงเงิน หากท่านต้องการอัพเกรดบัตรแต่ไม่ต้องการเพิ่มวงเงิน ท่านสามารถกรอกใบสมัครอัพเกรดบัตร และ Fax มาที่เบอร์ที่ระบุด้านบน โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 5. บัตรเสริมของบัตรหลักที่ได้รับการอัพเกรด จะได้รับการอัพเกรดเช่นเดียวกันโดยอัตโนมัติ
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ลูกค้าได้ชำระแล้ว สำหรับบัตรหลักและ/หรือบัตรเสริมหรือไม่ก็ได้
 7. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก เศษของยอดเงินคืนที่ไม่ถึง 250 บาทตาม ใบแจ้งยอดบัญชีรอบสุดท้าย ไม่สามารถโอนไปบัตรใบใหม่ได้ ธนาคารฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในเศษของยอดเงินคืนนั้น
 8. ธนาคารฯไม่สามารถโอนคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ ไปที่บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก ประเภทเงินสะสม ท่านต้องทำการแลกคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ทั้งหมดก่อนการอัพเกรดบัตร
 9. เมื่อธนาคารฯ ได้ทำการอัพเกรด และออกบัตรใบใหม่แล้ว ท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนสถานภาพกลับเป็นบัตรชนิดเดิมได้
 10. สำหรับโปรแกรมอัพเกรดบัตร ไปบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิด พลัส คะแนนสะสมจะถูกโอนไปยังบัตรใหม่ (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก) แต่จะถูกคำนวนใหม่ให้เท่ากับวิธีการคำนวนคะแนนของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิด พลัส
 11. เมื่อธนาคารฯทำการอนุมัติบัตรใบใหม่ให้ท่านแล้ว กรุณานำหมายเลขบัตรใบใหม่ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล กับบริษัทห้างร้านที่ท่านได้ตัดยอดค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคหรื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตร (ถ้ามี) เพื่อความถูกต้องในการชำระเงินของท่าน และในรอบบัญชีแรกหลังการยกระดับบัตรฯ กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการ One Bill และจำนวนคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด