อัพเกรดบัตรเครดิต

อัพเกรดบัตรเครดิตของท่าน
เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

อัพเกรดบัตรเครดิตของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น

อัพเกรดบัตรเครดิต

 • เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้นของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ของท่าน และเหมาะสมกับความต้องการของท่านในปัจจุบัน
 • สามารถอัพเกรดบัตรเครดิตฯได้ทุกประเภท ไม่จำเป็นต้องเป็นประเภทเดิม
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการอัพเกรดบัตรเครดิตฯ
สิทธิประโยชน์

อัพเกรดบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ของท่าน เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถเปลี่ยนบัตรเครดิตเพื่อผลตอบแทนที่แตกต่าง เพื่อเหมาะสมกับความต้องการและสถานะของท่านในปัจจุบัน ธนาคารซิตี้แบงก์ได้เสนอบัตรประเภทต่างๆ เช่นคะแนนสะสม เครดิตเงินคืน สะสมไมล์ และ ประเภทช็อปปิ้ง

ข้อควรรู้:

 • คะแนนสะสมจะไม่สามารถโอนไปยังบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ แคชแบ็ก แพลตตินั่มได้ ลูกค้าจะต้องทำการแลกคะแนนทั้งหมดก่อนการอัพเกรด
 • ทางธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรใบใหม่ และจะเรียกเก็บเมื่อครบกำหนดรอบปีของบัตรใบเดิม
 • ในกรณีที่ลูกค้า มีรายการซื้อสินค้าที่หักยอดผ่านบัตรเครดิตรายเดือน ลูกค้าจำเป็นต้องติดต่อร้านค้าเพื่อเปลี่ยนเบอร์บัตรด้วยตัวเอง

ท่านสามารถอัพเกรดบัตรของท่านไปยังบัตรที่แสดงต่อไปนี้

บัตรเครดิตซิตี้

ซิตี้แบงก์ รีวอร์ด

ซิตี้ รีวอร์ด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส

ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการสมัคร

ขั้นตอนการอัพเกรดบัตรเครดิต:

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวงเงิน
ช่องทางการส่งเอกสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. รอบระยะเวลาชำระเงินคืนสูงสุด 55 วัน หากชำระค่าใช้จ่ายในลักษณะผ่อนชำระ และ 45 วัน หากชำระตามยอดเรียกเก็บเต็มจำนวน
 2. ธนาคารฯไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของบัตร (วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด) ธนาคารจะอนุมัติตาม ประเภทของบัตรที่เหมือนบัตรเดิม
 3. ค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกเรียกเก็บ ณ เดือนครบรอบรายปีของบัตรใบเดิม โปรดดูรายละเอียดตาม ตารางสรุปค่าธรรมเนียม
 4. วงเงินที่ท่านได้รับหลังการอัพเกรดบัตรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยกเว้นท่านจะแนบเอกสารทางการเงิน พร้อมใบสมัครการยกระดับบัตร มายังธนาคารฯ ทางไปรษณีย์ โปรดตรวจสอบรายละเอียด การขอเพิ่มวงเงิน หากท่านต้องการอัพเกรดบัตรแต่ไม่ต้องการเพิ่มวงเงิน ท่านสามารถกรอกใบสมัครอัพเกรดบัตร และ Fax มาที่เบอร์ที่ระบุด้านบน โดยไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม
 5. บัตรเสริมของบัตรหลักที่ได้รับการอัพเกรด จะได้รับการอัพเกรดเช่นเดียวกันโดยอัตโนมัติ
 6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ลูกค้าได้ชำระแล้ว สำหรับบัตรหลักและ/หรือบัตรเสริมหรือไม่ก็ได้
 7. สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก เศษของยอดเงินคืนที่ไม่ถึง 250 บาทตาม ใบแจ้งยอดบัญชีรอบสุดท้าย ไม่สามารถโอนไปบัตรใบใหม่ได้ ธนาคารฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในเศษของยอดเงินคืนนั้น
 8. ธนาคารฯไม่สามารถโอนคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ ไปที่บัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก ประเภทเงินสะสม ท่านต้องทำการแลกคะแนนสะสมซิตี้แบงก์ทั้งหมดก่อนการอัพเกรดบัตร
 9. เมื่อธนาคารฯ ได้ทำการอัพเกรด และออกบัตรใบใหม่แล้ว ท่านไม่สามารถขอเปลี่ยนสถานภาพกลับเป็นบัตรชนิดเดิมได้
 10. สำหรับโปรแกรมอัพเกรดบัตร ไปบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิด พลัส คะแนนสะสมจะถูกโอนไปยังบัตรใหม่ (ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้แบงก์แคชแบ็ก) แต่จะถูกคำนวนใหม่ให้เท่ากับวิธีการคำนวนคะแนนของบัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัล ออร์คิด พลัส
 11. เมื่อธนาคารฯทำการอนุมัติบัตรใบใหม่ให้ท่านแล้ว กรุณานำหมายเลขบัตรใบใหม่ไปเปลี่ยนแปลงข้อมูล กับบริษัทห้างร้านที่ท่านได้ตัดยอดค่าโทรศัพท์ ค่าสาธารณูปโภคหรื่อค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผ่านบัตร (ถ้ามี) เพื่อความถูกต้องในการชำระเงินของท่าน และในรอบบัญชีแรกหลังการยกระดับบัตรฯ กรุณาตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการ One Bill และจำนวนคะแนนสะสมซิตี้แบงก์รีวอร์ด