จ่ายบิลออนไลน์

จ่ายบิลออนไลน์

จ่ายบิลผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ง่ายๆ

  • ค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ค่าโทรศัพท์บ้าน
  • ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า
  • ค่าเบี้ยประกัน
  • ค่าอินเตอร์เน็ต

เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบเพื่อจ่ายบิล

**หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ท่านสามารถสมัครได้ทันที

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์

โปรโมชั่น

ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระค่าบริการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2557

  • ค่าโทรศัพท์มือถือ
  • ค่าโทรศัพท์บ้าน
  • ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า
  • ค่าเบี้ยประกัน
  • ค่าอินเตอร์เน็ต