Citi
Thai | English
พบกับอิสระทางการเงินที่มากขึ้นด้วยการเพิ่มวงเงินชั่วคราว ให้คุณขอเพิ่มวงเงินยามฉุกเฉินหรือก่อนเดินทาง และได้รับวงเงิน เพิ่มทันที ทุกที่ ทุกเวลา เพียงทำรายการผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ คุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับการขอวงเงินชั่วคราว: 1) รับวงเงินชั่วคราวทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสาร 2) ทำรายการได้เฉพาะผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น 3) ต้องเว้นระยะการขอวงเงินชั่วคราวในแต่ละครั้ง อย่างน้อย 30 วัน 4) สามารถขอวงเงินชั่วคราวได้สูงสุด 4 ครั้ง ในช่วงเวลา 12 เดือน 5) วงเงินหลัก และวงเงินชั่วคราวที่ได้รับอนุมัติรวมกันจะต้องไม่เกิน 5 เท่า ของรายได้ต่อเดือน ตามกฏของธนาคารแห่งประเทศไทย
ขั้นตอนการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์: 1.	เข้าสู่ www.citibank.co.th โดยใช้รหัสผู้ใช้ (User ID) 2.	เลือกแถบเมนูบริการทางบัญชี > เลือกเมนูบริการด้านบัตรเครดิต 3.	เลือก “ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว” 4.	ระบุจำนวนเงิน / ระยะเวลา และเหตุผลที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว> ยืนยัน
สิทธิประโยชน์จากบริการซิตี้แบงก์ออนไลน์ สะดวกทุกที่ 24 ชั่วโมง
ตรวจสอบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ/บัญชี ตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชี 7 ปี ย้อนหลัง แลกของรางวัลซิตี้ รีวอร์ด ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว
เข้าสู่ระบบซิตี้แบงค์ออนไลน์
ตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือในบัญชีทุกที่ทุกเวลาผ่าน SMS
Copyright © 2024 Citigroup Inc.
Citi and Arc Design is a registered service mark of Citigroup Inc.