เพิ่มวงเงินชั่วคราว

เพิ่มวงเงินชั่วคราว

รับวงเงินชั่วคราวทันทีโดยไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติเบื้องต้นของการ
ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

  • ต้องทำบนบัตรหลักเท่านั้น
  • ต้องมีช่วงเว้นระยะจากการขอครั้งต่อไป อย่างน้อย 30 วัน
  • ขอได้มากที่สุดถึง 4 ครั้งในช่วง 12 เดือน
    ที่ผ่านมา
  • ไม่ได้อยู่ในสถานะวงเงินชั่วคราว
  • วงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติจะอยู่ภายใน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตามกฏของธนาคารแห่งประเทศไทย

เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มวงเงิน

**หากท่านยังไม่มีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน
ท่านสามารถสมัครได้ทันที

สมัครซิตี้แบงก์ออนไลน์